• <

BIEC: przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się w najbliższych miesiącach

ew

28.02.2018 08:49 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska BIEC: przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się w najbliższych miesiącach
BIEC: przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się w najbliższych miesiącach - GospodarkaMorska.pl

Większość danych wskazuje na utrzymanie się w najbliższych miesiącach przyzwoitego tempa wzrostu gospodarki, najprawdopodobniej jednak nie tak wysokiego jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Według BIEC wzrost ten wspomagany będzie głównie produkcją kierowaną na eksport oraz - stopniowo słabnącym - spożyciem indywidulanym. Jak oceniło, niewiele przemawia za ożywieniem inwestycji sektora prywatnego, choć napływ środków unijnych zapewne ożywi nieco inwestycje finansowane ze środków publicznych.

"Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2018 roku spadł o 0,8 punktu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Nie jest to spadek znaczący, jeśli wziąć pod uwagę wzrosty z ostatnich kilku miesięcy" - poinformowało BIEC.

Zgodnie z komunikatem biura spośród ośmiu składowych wskaźnika, w lutym br. trzy uległy poprawie w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, jedna nie zmieniła się, a cztery się pogorszyły.

 

Największą poprawę odnotowano wśród składowych reprezentujących nastroje przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji w ich firmach oraz opinie na temat tempa napływu nowych zamówień.

W raporcie na temat WKK wyjaśniono, że zamówienia do przedsiębiorstw napływają szerszym strumieniem od jesieni 2016, jednak szczególnie korzystne dla firm było pod tym względem ostatnie półrocze. Zdecydowanie lepiej kształtuje się portfel zamówień w przypadku firm dużych, zaś skala poprawy jest znacznie mniejsza w przypadku firm małych, zatrudniających mniej niż 50 pracowników.

W układzie branżowym najkorzystniej sytuacja przedstawia się w przemyśle przetwórstwa ropy naftowej oraz w branży metalowej. "Nadzieją napawa szerszy napływ zamówień trafiających do przedsiębiorstw produkujących dobra inwestycyjne. Natomiast o słabnącej roli popytu konsumpcyjnego świadczyć może wyraźnie wolniejszy w stosunku do jesieni ubiegłego roku napływ nowych zamówień do firm produkujących trwałe dobra konsumpcyjne" - zwraca uwagę BIEC.

W konsekwencji poprawiającej się sytuacji w zamówieniach, przedsiębiorcy coraz korzystniej oceniają swą sytuację finansową. Jak wskazano, o ile jeszcze w grudniu ubiegłego roku nieznacznie przeważał odsetek firm odczuwających pogarszanie się stanu finansów nad tymi, którzy uważali, że następuje poprawa, o tyle obecnie zdecydowanie przeważają firmy oceniające, że ich sytuacja finansowa poprawiła się w ostatnim czasie.

"Nieznacznie wzrósł w stosunku do miesiąca ubiegłego stan zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Wydaje się, iż może to wynikać z zapobiegliwości przedsiębiorców, którzy uzupełniają zapasy w odpowiedzi na rosnący popyt i zamówienia, aby zagwarantować ciągłość i terminowość dostaw" - uważają analitycy BIEC.

Do negatywnych zjawisk w gospodarce zaliczono spadek wydajności pracy w sektorze przedsiębiorstw. "Jej poprawa w ubiegłym miesiącu okazała się jednorazowa i wynikała z mniejszej liczby dni roboczych a nieco wyższej produkcji przeznaczanej na poczet świątecznych zakupów. Obecnie wydajność pracy powróciła do swej długookresowej tendencji spadkowej, która trwa od końca 2016 roku. Spadek wydajności pracy wyraźnie związany jest z niskim poziomem inwestycji w maszyny i urządzenia, czyli słabym technicznym uzbrojeniem siły roboczej" - wytłumaczono w raporcie.

BIEC podaje, że od końca ubiegłego roku nieznacznie zmniejsza się podaż pieniądza M3 (w ujęciu realnym oraz po usunięciu wpływu czynników sezonowych). Dodano, że już od początku 2017 roku pieniądza przybywało znacznie wolniej niż w analogicznych okresach lat ubiegłych. Zmniejszyła się również wartość gotówki w obiegu.

"Spadła wartość agregatowej kwoty zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, co jest kontynuacją ponad dwuletniej tendencji. Co prawda eksperci wskazują na pewne ożywienie na rynku nieruchomości, jednak znakomita część tych zakupów nie jest finansowana kredytem bankowym" - czytamy w raporcie.

Zwrócono ponadto uwagę, że o ile końcówka roku nie była korzystna dla inwestorów giełdowych, to styczeń przyniósł niespodziewane wzrosty indeksów. "Hossa nie trwała jednak długo i w lutym nastroje uległy znacznemu ochłodzeniu powracając do poziomów z ostatnich miesięcy ubiegłego roku" - napisano.
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.