• <

Pozytywny wpływ restrukturyzacji na wyniki Grupy OTL w 2021 roku

gm

01.05.2022 23:22 Źródło: Grupa OTL
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Pozytywny wpływ restrukturyzacji na wyniki Grupy OTL w 2021 roku

Partnerzy portalu

Pozytywny wpływ restrukturyzacji na wyniki Grupy OTL w 2021 roku - GospodarkaMorska.pl
Fot. OT Port Świnoujście S.A.

Wynik netto Grupy OTL wyniósł 106 mln zł i oprócz efektów restrukturyzacji zawiera także częściowo efekty odwrócenia odnotowanych w poprzednich latach strat. Wynik na działalności operacyjnej w 2021 r. sięgnął 117,9 mln zł, wobec straty -40,6 mln zł w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży Grupy OTL wyniosły w 2021 r. ponad 791 mln zł, o 7,3% mniej r/r, ze względu na wyłączenie z konsolidacji działalności sprzedanych i niekontynuowanych. W roku 2022 kluczowa działalność portowa przyniesie wysokie wzrosty sprzedaży i wyników. Zdaniem Zarządu OTL posiada już zdolność dywidendową, jednak obecna sytuacja może zakłócić plany wypłaty dywidendy w tym roku.

– Wraz z końcem roku 2021 zakończyliśmy proces restrukturyzacji, notując efekty, które widać już w pełni w skonsolidowanych wynikach za ten rok. Osiągnięte wyniki świadczą o trwałym odwróceniu negatywnych trendów. Dokonaliśmy ustabilizowania sytuacji finansowej i odzyskaliśmy wiarygodność kredytową. Przekłada się to na możliwości osiągania coraz wyższych przychodów i wyników przez Grupę OTL – stwierdził Konrad Hernik, prezes OT Logistics. 

Przychody Grupy OTL wyniosły 791 mln zł w roku 2021 r. i były nominalnie niższe o 7,3% r/r. Nominalny spadek wynikał jednak z dekonsolidacji i wyłączenia działalności sprzedanych i niekontynuowanych. Wpływ na niższą wartość obrotów miały głównie dekonsolidacja spółki Luka Rijeka, na skutek utraty kontroli (ok. 87 mln zł w przychodach 2020 r., nie wykazywanych już w roku 2021) i nie kontynuowanie części działalności z 2020 r., a także sprzedaż spółki Deutsche Binnenreederei AG w drugiej połowie 2020 r. (ok. 54,7 mln zł za 7 miesięcy 2020 r.), jak również sprzedaż udziałów w spółce RTS Shipping Co. Ltd. Skutkowało to w roku 2021 nominalnym spadkiem wartości sprzedaży o 55,3 mln zł (- 93,3% r/r) w segmencie żeglugi śródlądowej. Ponadto w roku 2021 wyniki spółki C.Hartwig Gdynia były konsolidowane tylko przez 3 kwartały do 30.09.2021. Stąd osiągnięte przychody nie są porównywalne z rokiem 2020. 

Skonsolidowane wyniki Grupy OTL

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

zmiana

zm. w %

Przychody skonsolidowane ogółem

791 048

853 356

-62 308

-7,30%

Wynik na działalności operacyjnej EBIT

117 877

-40 580

158 457

Wynik netto

105 951

-116 727

222 678

EBITDA

165 096

50 917

114 179

+224,25%

Na koniec 2021 r. Grupa OTL osiągnęła wynik netto na poziomie 106 mln zł wobec straty netto 116,7 mln zł na koniec 2020 r. EBITDA wyniosła w 2021 r. 165,1 mln zł i była wyższa o ponad 224% r/r. Wyraźna poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach jest zarówno efektem dokonanych działań restrukturyzacyjnych w Grupie OTL (znaczna redukcja kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży), jak również wzrostami sprzedaży notowanymi w 2021 r. na działalności portowej i spedycji kontenerowej.

Wpływ na osiągnięcie wyniku operacyjnego na poziomie blisko 118 mln zł w 2021 r. miały transakcje jednorazowe: sprzedaż spółki C.Hartwig Gdynia oraz jej spółek zależnych, rozwiązanie rezerw po sprzedaży spółki STK, sprzedaż nieruchomości i rozwiązanie odpisów na należności. 

– W minionym roku zakłócenia łańcuchów dostaw oraz dostępności kontenerów, przełożyły się na rekordowe wzrosty stawek frachtowych powodując zwiększenie kosztów transportu. Przełożyło się to jednak pozytywnie na wyniki spółki C.Hartwig Gdynia, którą sprzedaliśmy na korzystniejszych warunkach. Spółki Grupy OTL odnotowały także wzrosty przeładunków towarów drobnicowych i masowych związanych z przemysłem hutniczym, w efekcie odreagowania postpandemicznego. Jedynie drastyczny wzrost cen węgla energetycznego zahamował jego przeładunki importowe w Świnoujściu. Przyspieszyło to jednak działania modernizacji portu w Świnoujściu, by mógł obsługiwać inne grupy asortymentowe – dodał Konrad Hernik. 

W obliczu konsekwencji wojny i zakłóceń w transporcie lądowym w roku 2022 Grupa OTL obserwuje wyraźny wzrost koniunktury na usługi portowe. Grupa OTL spodziewa się także utrzymania dobrej koniunktury  zarówno w zakresie towarów masowych, jak również ro-ro i drobnicowych. 

– Biznes portowy wykazuje się dużą odpornością na różnego rodzaju zawirowania w gospodarce, a dostęp do morza i sprawnie działające porty morskie stają się kluczowymi aktywami zapewniającymi bezpieczną drogę transportową dla głównych surowców i towarów. Ustabilizowana sytuacja Grupy OTL pozwala na kolejne zwiększenie możliwości przeładunkowych i perspektyw generowania coraz lepszych wyników finansowych – skomentował Kamil Jedynak, wiceprezes OT Logistics.

W związku z ustabilizowaniem sytuacji finansowej Spółki, na bazie analizy planów finansowych i prognoz przepływów pieniężnych w roku 2022, Zarząd Spółki rozważał rekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021. Zdaniem Zarządu Spółka posiada obecnie zdolność dywidendową, a poziom zadłużenia i proces związany z refinansowaniem dotychczasowego zadłużenia dawał podstawy do takiej rekomendacji.

W związku jednak ze zmianą sytuacji Spółki wraz z pojawieniem się Tymczasowego Nadzorcy Sądowego i procedowanym wnioskiem o ogłoszenie upadłości, czasowo wstrzymane zostały procesy refinansowania i ustalenia przyszłych zasad dystrybucji środków generowanych przez Spółkę. Wymusiło to obecnie brak możliwości rekomendacji wypłaty dywidendy przez Zarząd, do czasu oczekiwanego oddalenia przez sąd wniosku o upadłość oraz kontynuacji prac związanych z refinansowaniem obecnego zadłużenia.

– Regularne wypłacanie dywidendy pozostaje naszym celem strategicznym. Wydawało się to już możliwe od roku 2022. Jednak ze względu na zakłócenie procesu refinansowania długu i nadzoru tymczasowego zarządcy, Zarząd nie ma obecnie możliwości planowania wypłaty dywidendy. Liczę, że będzie to możliwe niezwłocznie po oczekiwanych pozytywnych decyzjach sądu wobec Spółki i dokonania refinansowania obecnego zadłużenia – stwierdził Konrad Hernik, prezes OT Logistics. 

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Chorwacja. 

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce,. Od 2015 roku OT Logistics posiada także udziały w chorwackim porcie Rijeka. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33875,00 $ tona -0,07% 19 maj
 Cynk 3647,00 $ tona 0,03% 19 maj
 Aluminium 2825,00 $ tona -0,67% 19 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.