• <
gryfia_70lat

Tegoroczne Forum Wizja Rozwoju w obliczu wyzwań, przed jakimi stanie gospodarka w związku z epidemią

ew

27.04.2020 08:09 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Tegoroczne Forum Wizja Rozwoju w obliczu wyzwań, przed jakimi stanie gospodarka w związku z epidemią

Partnerzy portalu

Tegoroczne Forum Wizja Rozwoju w obliczu wyzwań, przed jakimi stanie gospodarka w związku z epidemią - GospodarkaMorska.pl

Trzecia edycja największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce przed nami. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju oraz wyzwań, przed jakimi staje rodzima gospodarka w obliczu sytuacji kryzysowej spowodowaniej perspektywą zastoju ekonomicznego na całym świecie. Wśród nich wymienć należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną jak również edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy.

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju plan paneli dyskusyjnych oparty został o  zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Znamienici eksperci ze świata biznesu i polityki oraz wybitni przedstawiciele nauki będą przez dwa dni dyskutować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka. Wsparciem merytorycznym służyć będą również osoby związane z sektorem medialnym. Organizatorzy doceniając ich kompetencje w kwestiach komunikacji oraz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu, zapraszają do współpracy w charakterze zarówno moderatorów, jak również prelegentów, którym zostanie poświęcony oddzielny panel dyskusyjny.

Od pierwszej edycji jednym ze sztandarowych bloków tematycznych wydarzenia jest – z racji położenia geograficznego – gospodarka morska. Jak co roku Gdynia stanie się zatem ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom energii dla naszego kraju. Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. „srebrnej” gospodarki, podkreślająca wagę seniorów jako grupy mającej realny wpływ na rozwój gospodarczy chociażby ze względu na ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijającym się rynkiem usług opiekuńczych. Co więcej, tegoroczne forum stawia duży nacisk na podkreślenie znaczenia szeroko pojętej kwestii innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Całkowicie nowym tematem poruszonym w ramach tego bloku będzie panel poświęcony znaczeniu systemów nawigacji satelitarnej w kontekście logistyki oraz wojska. Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami ściśle związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak dywersyfikacja produkcji krajowej, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

W ramach wydarzeń towarzyszących tradycyjnie już odbędzie Hakathon, natomiast nowością w programie jest Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Przewidziano dyskusje tematyczne i prezentacje dokonań poszczególnych kół z regionu.

Forum Wizja Rozwoju przyświecają trzy zasadnicze cele. Pierwszym jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat nowych ścieżek i sposobów na wspieranie rozwoju krajowej gospodarki. Drugi to promocja polskich produktów, nowatorskich koncepcji i firm, aby mogły z powodzeniem konkurować na arenie gospodarczej również poza granicami naszego kraju. Trzeci to idea upowszechnienia wszelkiej związanej z gospodarką wiedzy szerokiej publiczności. Właśnie z tego względu do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają wszystkich bez względu na wykształcenie, wykonywaną profesję czy wiek. Warunkiem uczestnictwa  w wydarzeniu jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Na chwilę obecną oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partnerzy Strategiczni KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jak również Ministerstwo Cyfryzacji.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.