• <

Prace budowlane na Kanale Jamneńskim w ramach planu naprawczego w 2020 r.

ew

09.10.2019 15:30 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Prace budowlane na Kanale Jamneńskim w ramach planu naprawczego w 2020 r.

Partnerzy portalu

Prace budowlane na Kanale Jamneńskim w ramach planu naprawczego w 2020 r. - GospodarkaMorska.pl

Prace budowlane na Kanale Jamneńskim w ramach planu naprawczego, który przedstawiła wybrana w przetargu Energa Invest, powinny się zacząć i zakończyć w 2020 r. – poinformował w środę w Mścicach zastępca dyrektora zarządu Zlewni Koszalin Dariusz Tkacz.

Inwestycję na Kanale Jamneńskim w gminie Mielno (Zachodniopomorskie) w 2013 r. zrealizował likwidowany Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W styczniu 2018 r. to PGW Wody Polskie przejęło nadzór nad urządzeniami i wodami w Polsce i to ono zajęło się sprawą jeziora Jamno, które przez budowę niesterownych wrót sztormowych, od 6 lat ulega degradacji.

W czerwcu 2019 r. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował w Mielnie o podpisanej umowie z Energą Invest na przygotowanie planu naprawczego dla jeziora Jamno i koncepcji przebudowy kanału.

Podczas konferencji prasowej w środę Tracz poinformował, że przedstawiony w lipcu plan naprawczy jest w trakcie realizacji. „Ogłoszono przetarg dotyczący zamówienia dokumentacji na wykonanie prac na Kanale Jamneńskim, na wrotach sztormowych. Prace polegać będą na założeniu dwóch zasuw w miejscach, gdzie obecnie zadokowane są wrota sztormowe. Praca tych zasuw polegałaby na tym, że można by w swobodny sposób, w pewnym zakresie, regulować objętość wody, która wylewa się z Jamna i napływa z Bałtyku” – poinformował Tkacz.

Zaznaczył, że prace budowlane powinny zacząć się i zakończyć w 2020 r.

Tkacz dodał, że koncepcja dla jez. Jamno w trzech wariantach, które będą odpowiedzią na oczekiwania dotyczące otworzenia Bałtyku w kierunku jez. Jamno i transferu jednostek pływających, będzie gotowa do grudnia. Jeszcze w grudniu w Koszalinie odbędą się konsultacje społeczne, tak by w 2019 r. zakończyć etap projektowy planowanej inwestycji. Szacowany koszt robót to ok. 20 mln zł.

Po konferencji odbyły się dziewiąte z 15 planowanych w kraju konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, które organizują Wody Polskie i MGMiŻŚ. We wtorek organizowane były w Szczecinie. Konsultacje potrwają do 15 lutego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski podkreślił, że „suszy w Polsce jest coraz więcej” i MGMiŻŚ oraz Wody Polskie starają się temu przeciwdziałać poprzez działania powodujące zatrzymanie wody ekosystemie.

Duklanowski poinformował, że w regionie Koszalina planowane są dwie inwestycje związane ze zwiększaniem retencji zbiornikowej przez odbudowę jazów i budowę zbiorników małej retencji. To retencja w zlewni rzek Uniesty i Polnicy, a także stabilizacja poziomu zwierciadła wody w jeziorze Kiełpino. Dodał, że z trzeciej inwestycji, która jeszcze nie jest wykreślona z RPO, a polega na budowie bystrza na jez. Jamno, „będziemy rezygnować, bo oprzemy się na trójwariantowej koncepcji”.

Zaznaczył, że katalog inwestycji nie jest zamknięty.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do projektu.

Dokument, który będzie najważniejszym efektem projektu „Stop suszy!” wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym ma przyczynić się dopoprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Po konsultacjach społecznych projekt zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. końcowym akcentem ma być jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.