• <
PZT_1100x200_gif_2020

Droga wodna z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie coraz bliżej

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Droga wodna z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie coraz bliżej
Droga wodna z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie coraz bliżej - GospodarkaMorska.pl

ew/RZGW w Białymstoku

15.10.2019 Źródło: własne

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku wykonały już Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dotyczącą budowy stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie.

-  Mamy za sobą kolejny ważny etap inwestycji, otrzymaliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, która określa m.in. lokalizację inwestycji, jej potrzeby oraz koszty. Teraz będziemy ubiegać się o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – powiedział Mirosław Markowski dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W skład Stopnia wodnego Pisz wejdą 2 oddzielne budowle: śluza żeglugowa zlokalizowana na nowo wybudowanym korycie rzeki oraz jaz, przepławka dla ryb i Mała Elektrownia Wodna (MEW) — zlokalizowane w istniejącym obecnie korycie rzeki Pisa. Budowa stopnia wodnego pozwoli na ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Roś, co przyczyni się także do poprawy warunków bytowania roślin i zwierząt jak również warunków żeglugi i uprawiania sportów wodnych.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stopnia wodnego na rzece Pisie, powstanie baza sprzętowo-remontowa: budynek biurowy - z zapleczem socjalno - sanitarno – gospodarczym, z pomieszczeniem magazynowym, technicznym i magazynem powodziowym oraz pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały do obsługi stopnia, a także budynek sterowni – który zostanie wyposażony w urządzenia zapewniające łączność wewnętrzną i zewnętrzną, łączność radiową dla obsługi drogi wodnej, łączność ze stacjami pomiarowymi zlewni i jednostkami sprawującymi osłonę hydrologiczną dla uzyskania prognoz dopływów oraz z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za ochronę przed powodzią.

- Nie tak dawno miałem przyjemność uczestniczyć w podpisaniu umowy na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Powoli umożliwiamy z jednej i z drugiej strony podróżowanie szlakami wodnymi przez naszą ojczyznę, a przede wszystkim przez Wielkie Jeziora Mazurskie. To ma ogromne znaczenie dla turystyki. Ale nie tylko. To będzie miało również wpływ na całą gospodarkę wodną — zaznaczył wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Wody Polskie podpisały także umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji udrożnienia szlaku żeglownego Pisz – Warszawa. Termin realizacji zadania to 29 listopada br. W zakres koncepcji wchodzi:

- określenie niezbędnego zakresu zadań do wykonania w celu przygotowania szlaku żeglownego do pełnienia swojej funkcji w aktualnych uwarunkowaniach turystyki wodnej i innych potrzeb i celów poza turystyką,
- dobranie odpowiednich rozwiązań technicznych chroniących przed powodzią oraz łagodzących skutki suszy na obszarach przyległych do rzeki Pisy,
- wskazanie lokalizacji i opracowanie rozwiązań technicznych budowli i urządzeń hydrotechnicznych,
- analiza społeczno-gospodarcza przedsięwzięcia,
- określenie kosztów Inwestycji,
- określenie zakresu prac budowlanych związanych z realizacją Inwestycji,
- analiza i ocena zgodności Inwestycji z wymogami prawnymi i środowiskowymi, w tym szczególnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej,
- opracowanie wytycznych do projektowania,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).DSC04536

- Bardzo się cieszę, że po tylu latach dyskusji i debat wreszcie ta inwestycja nabiera realnego kształtu. Uregulowanie poziomu wody w Pisie pomoże nie tylko rybakom, nie tylko wędkarzom, ale także przedsiębiorcom, którzy chcieliby inwestować w Piszu oraz rolnikom — stwierdził poseł na Sejm RP Jerzy Małecki.

Wyłoniony jest także wykonawca na opracowanie zadania pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie miejsc limitujących żeglugę na rzekach Pisa i Narew” (głazów i raf kamiennych), w celu umożliwienia bezpiecznej żeglugi. Termin wykonania zlecenia to 30 października br.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.