• <

Porty odegrają kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej UE podaje BPO

zk

06.04.2021 15:16 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Porty odegrają kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej UE podaje BPO

Partnerzy portalu

Porty odegrają kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej UE podaje BPO - GospodarkaMorska.pl
Pixabay

Porty mogą i będą odgrywać kluczową rolę w realizacji postawionych celów Zielonego Ładu UE (EGD – European Green Deal) - stwierdził zarząd Baltic Ports Organisation (BPO).

Obszary te są bezpośrednio narażone na emisje z przemysłu żeglugowego, które w większości przypadków stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza na terenie portu.

Możliwe rozwiązania, które już są wdrażane z coraz większym powodzeniem w obszarze Morza Bałtyckiego, obejmują rozbudowę lądowych obiektów energetycznych oraz infrastruktury bunkrowania paliw alternatywnych, które mogłyby odegrać ważną rolę w okresie przejściowym.

Ponadto porty mogą pełnić rolę węzłów energetycznych, oraz stać się ośrodkami produkcji energii słonecznej i wiatrowej.

Spotkanie zarządu, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich portów należących do BPO, obejmowało również analizę wpływu EGD na rynek portowy w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy. Jest to związane głównie z celami redukcji gazów cieplarnianych (GHG – greenhouse gases) wyznaczonymi przez UE, które przewidują wyeliminowanie emisji do 2050 roku. Pierwszym krokiem na tej ścieżce będzie niedawno zatwierdzone ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 55% do 2030 roku.

BPO podkreśliło, że celem europejskiej gospodarki jest uniezależnienie się od paliw kopalnych.

Ponieważ zużycie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) będzie nadal spadać w nadchodzących dziesięcioleciach w związku z walką z postępującymi zmianami klimatycznymi, porty staną się ważnymi ośrodkami logistycznymi i produkcyjnymi energii odnawialnej, takiej jak energia wiatrowa i słoneczna. BPO przewiduje również wzrost wykorzystania innych paliw alternatywnych, w obszarach portowych, takich jak: biogaz, wodór i amoniak.

„Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii będzie miało decydujący wpływ na strukturę gospodarczą nie tylko w UE, ale i na świecie” - oznajmił Bogdan Ołdakowski, Sekretarz Generalny BPO.

„Z pewnością wpłynie to na handel międzynarodowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że misja redukcji szkodliwych gazów, takich jak gazy cieplarniane, nie jest wyłącznie misją europejską” - dodał.

Podczas spotkania analizowano ubiegłoroczne działania portów w obszarze Bałtyku.

Według raportu Port Monitor, przygotowanego przez Actia Forum, dziesięć największych portów bałtyckich obsłużyło łącznie blisko 450 mln ton w 2020 roku. Oznacza to spadek o 5,6% w porównaniu do 2019 roku.  W 2020 roku odnotowano spadek wolumenu ładunków, ale prognozowane perspektywy na 2021 rok są pozytywne. 10 największych bałtyckich portów kontenerowych zarejestrowało łączną przepustowość 8,8 mln TEU.

Istotny wpływ na działalność portów wywarła pandemia COVID-19. Mimo tych trudności większość portów odnotowała pozytywne wyniki, a niektóre odnotowały wzrost o ok. 10% w styczniu i lutym br. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.

W związku z tym, perspektywy na najbliższe miesiące są pozytywne, z wyjątkiem rynku pasażerów, który pozostaje niepewny. Według BPO będzie to w dużym stopniu uzależnione od złagodzenia lub wzmocnienia ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez organy krajowe na całym świecie.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rozwiązań energetycznych w obszarach portowych rejonu Morza Bałtyckiego znajdzie się w najbliższym raporcie BPO, który zostanie opublikowany w III kwartale 2021 roku.

Podczas spotkania poruszono również temat tegorocznej edycji konferencji Baltic Ports Conference, która odbędzie się we wrześniu 2021 roku. W zależności od sytuacji wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy lub w formuły online.


Dziękujemy za wysłane grafiki.