• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Wykup akcji w szczecińskim porcie. Ile płacą?

03.09.2015 06:38 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wykup akcji w szczecińskim porcie. Ile płacą?
Wykup akcji w szczecińskim porcie. Ile płacą? - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował o podjęciu uchwały w sprawie warunków umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Tym samym spółka uruchomiła drugi etap wykupu akcji.

Drugi etap obejmuje akcjonariuszy/spadkobierców urodzonych w latach 1934-1939.  Urodzeni w tym przedziale czasowym zostaną pisemnie powiadomieni o możliwości złożenia wniosku w przedmiocie zbycia akcji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy zbycia akcji. Informacja pisemna zostanie przesłana listem poleconym na adresy akcjonariuszy znajdujące się w księdze akcyjnej spółki. Wynagrodzenie przysługujące za zbyte akcje zostanie wypłacone w  terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania umowy.

Wartość jednej umarzanej akcji ustala się na kwotę 100,00 zł. Umarzanie akcji jest dobrowolne i może nastąpić na wniosek akcjonariusza/spadkobiercy. Akcje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wydane pracownikom i byłym pracownikom spółki umarzane będą w kolejnych latach według dat urodzenia akcjonariuszy/spadkobierców (PESEL).

Drugi etap wykupu akcji rozpocznie się 30 dni po ukazaniu się ogłoszenia o umarzaniu akcji.

Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36141,00 $ tona 0,49% 2 sie
 Cynk 3043,00 $ tona 0,13% 2 sie
 Aluminium 2635,00 $ tona 0,42% 2 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.