• <
gryfia_70lat

Wykup akcji w szczecińskim porcie. Ile płacą?

03.09.2015 06:38 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wykup akcji w szczecińskim porcie. Ile płacą?

Partnerzy portalu

Wykup akcji w szczecińskim porcie. Ile płacą? - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował o podjęciu uchwały w sprawie warunków umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Tym samym spółka uruchomiła drugi etap wykupu akcji.

Drugi etap obejmuje akcjonariuszy/spadkobierców urodzonych w latach 1934-1939.  Urodzeni w tym przedziale czasowym zostaną pisemnie powiadomieni o możliwości złożenia wniosku w przedmiocie zbycia akcji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy zbycia akcji. Informacja pisemna zostanie przesłana listem poleconym na adresy akcjonariuszy znajdujące się w księdze akcyjnej spółki. Wynagrodzenie przysługujące za zbyte akcje zostanie wypłacone w  terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania umowy.

Wartość jednej umarzanej akcji ustala się na kwotę 100,00 zł. Umarzanie akcji jest dobrowolne i może nastąpić na wniosek akcjonariusza/spadkobiercy. Akcje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wydane pracownikom i byłym pracownikom spółki umarzane będą w kolejnych latach według dat urodzenia akcjonariuszy/spadkobierców (PESEL).

Drugi etap wykupu akcji rozpocznie się 30 dni po ukazaniu się ogłoszenia o umarzaniu akcji.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.