• <
BOTA_2023

Spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiego Forum Rzecznego

29.04.2016 10:46 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiego Forum Rzecznego

Partnerzy portalu

28 kwietnia odbyło się spotkanie p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Pani Teresy Szczerby, z przedstawicielami Wrocławskiego Forum Rzecznego – inicjatywy obywatelskiej, które reprezentuje podmioty zajmujące się szeroko pojętą turystyką rzeczną.

Spotkanie dotyczyło bieżącej i długofalowej problematyki związanej z wydzierżawianiem przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu terenów nadbrzeżnych, w szczególności okresów, na jaki zawierane są umowy z dzierżawcami oraz procedur konkursowych. Przedstawiciele Forum zgłosili postulat wydłużenia okresów, na jakie zawierane są umowy, bowiem praktykowany obecnie okres trzyletni jest zbyt krótki z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności i osiągnięcia w tym zakresie stabilizacji finansowej (np. poczynionych nakładów lub zawieranych umów leasingu). Przy czym stwierdzono, że za optymalne uznać należy zawieranie umów na czas nieokreślony.

Przedstawiciele Forum wyrazili także swoje obawy związane z procedurą konkursową na dzierżawę nieruchomości, która nie zawiera jakichkolwiek warunków preferencyjnych w odniesieniu do poprzednich dzierżawców, którzy poczynili w ramach prowadzonej działalności rozmaite nakłady np. marketingowe.

Pani Teresa Szczerba odniosła się z głębokim zrozumieniem do zgłaszanych postulatów. Wyjaśniła, że uwarunkowania związane z przeprowadzaniem procedury konkursowej oraz treści umów nie są w swej istotnej części objęte wyłącznie decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadeklarowała jednocześnie chęć pozytywnego rozpatrzenia wniosków przedstawicieli Forum w zakresie leżącym w jej kompetencjach i poprosiła o zaprezentowanie jednolitego stanowiska w formie pisemnej. Strony spotkania zgodziły się także, że istnieje potrzeba zorganizowania kolejnej dyskusji dotyczącej omawianej w dniu dzisiejszym problematyki.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.