• <
siemens_gamesa_2022

Przewozy towarowe się kurczą

JK

01.03.2016 13:05 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Przewozy towarowe się kurczą - GospodarkaMorska.pl

W styczniu tego roku przewieziono 16 708,02 tysięcy ton masy towarów, to o 3,54 proc. mniej niż w tym samym czasie w 2015 r. (16 283,90 tys. ton). Praca przewozowa również zmalała o 0,68 proc., z 3 56,42 mln tono-km w poprzednim roku, do 3 432,94 w tym miesiącu. Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport dotyczący poziomu przewozów towarowych.

Sytuacja na rynku przewozów towarowych doskonale obrazują wyniki największego przewoźnika na rynku polskim  - PKP Cargo (udział w rynku przewoźnika wg pracy przewozowej w styczniu wyniósł 51 proc.). Grupa w styczniu przewiozła w Polsce 7,1 mln ton towarów, o 5,3 proc. mniej niż przed rokiem. Wykonana praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm, o 4 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku.

Za mniejsze przewozy w styczniu w ujęciu rocznym odpowiada m.in. słabsza dynamika na rynkach kamienia, rud i koksu. Na rynek przewozów kamienia oddziałuje stopień realizacji inwestycji drogowych. Niższe przewozy rud to pochodna spadków produkcji stali. Na rynek koksu wpływa natomiast mniejszy eksport na Zachód, spowodowany niskimi cenami tego paliwa na światowych rynkach.

Porównując do grudnia 2015 roku, w styczniu urosły przewozy m.in. nawozów i metali. Wzrosty w segmencie nawozów to efekt większych przewozów w kraju oraz eksporcie przez porty morskie. Za wzrost w segmencie metali odpowiada zwiększone zapotrzebowanie klientów.
Niższe niż przed miesiącem były z kolei przewozy kamienia i węgla kamiennego. Spadki na  rynku kamienia są związane z wejściem w okres zimowy. W tym czasie kopalnie remontują linie technologiczne. Z kolei na rynek przewozów węgla kamiennego w styczniu wpływało kilka okoliczności: wysokie zapasy przy elektrowniach, ograniczenie przewozów w związku z wykolejeniem pociągu i zablokowaniem linii dla przewozów towarowych, a także spadek eksportu przez porty morskie.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w styczniu w PKP CARGO wyraźnie wzrosły m.in. przewozy intermodalne (o 19 proc. rdr) oraz ropy naftowej i przetworów naftowych (o 57 proc. rdr). To efekt m.in. dynamicznego wzrostu przewozów kontenerów z Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz realizacji przewozów dla pozyskanych w ostatnim czasie klientów z branży petrochemicznej.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.