• <
BOTA_2023

Prawie miliard złotych zainwestowano w Port Gdynia

Partnerzy portalu

Prawie miliard złotych zainwestowano w Port Gdynia - GospodarkaMorska.pl

192 mln zł wyniosła wartość inwestycji zrealizowanych w 2014 r. w Porcie Gdynia. W perspektywie od 2003 do 2014 r., w gdyńskim porcie zainwestowano w sumie prawie miliard złotych – dokładnie 959 mln zł.

212 mln zł z tej ostatniej puli stanowiły środki z funduszy europejskich. Ponad 70% środków na inwestycje przeznaczono w rozwój infrastruktury portowej. W 2014 r., spośród 192 mln zainwestowanych w gdyński port, prawie 146 mln zł kosztowały roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury, blisko 45 mln zł – budowa suprastruktury (place składowe, magazyny, budynki biurowe i pomocnicze etc.), a reszta środków, 1,9 mln zł, została wydana na zakupy inwestycyjne.

Największą wartość spośród projektów realizowanych w 2014 r. miały zadania pn. „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” (55,9 mln zł) oraz „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” (35,5 mln zł). Obie te inwestycje jeszcze się toczą. Natomiast spośród inwestycji zakończonych w 2014 r., największą wartość ma magazyn do składowania zbóż i pasz przy ul. Indyjskiej. Obiekt ten, otwarty w grudniu 2014 r., posiada kubaturę ponad 23 tys. m³ i 7,4 tys. m² powierzchni, a wybudowany został za kwotę ok. 19,5 mln. zł (koszty urządzeń i technologii poniósł najemca – Bałtycki Terminal Zbożowy), z której 17,3 mln zł wydatkowane zostało w 2014 r.

Przypomnijmy, że program inwestycyjny Portu Gdynia założony na lata 2015-17 opiewa w sumie na 610 mln zł. Natomiast przyjęta kilka miesięcy temu przez zarząd portu strategia jego rozwoju do roku 2027, zakłada wydatkowanie do tego czasu na inwestycje aż 3 mld zł. W tej puli mają zmieścić się m.in. takie działania jak dostosowanie infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków oraz umożliwienie obsługi w statków o parametrach Baltmax (zanurzenie do 15 m, długość do 260 m, szerokość do 48 m, nośność do 120 tys. DWT), jak również budowa nowego terminalu promowego (jako elementu „Autostrady Morskiej Gdynia-Karlskrona”).

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.