• <

Polski gazociąg LNG już gotowy

24.09.2015 08:44 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Polski gazociąg LNG już gotowy - GospodarkaMorska.pl

Dobiegła końca budowa ostatniego odcinka gazociągu między Szczecinem i Lwówkiem. Oznacza to, że obecnie możliwy już jest przesył LNG z terminalu w Świnoujściu do centralnej Polski. Gazociąg kosztował prawie 600 mln zł.

Ukończony gazociąg o średnicy 700 mm i łącznej długości ok. 188 km  zlokalizowany jest na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Projekt realizowany był w dwóch etapach: Szczecin – Gorzów Wielkopolski o długości ok. 118 km oraz Gorzów Wielkopolski – Lwówek o długości ok. 70 km.

- Rok 2015 jest dla nas wyjątkowy z uwagi na zakończenie dużych projektów, które w historii polskiego gazownictwa na taką skalę nie były jeszcze realizowane. W latach 2009-2015 udało się nam wybudować 1283 km nowych gazociągów przesyłowych, 41 stacji gazowych i 2 tłocznie. Inwestycje te pozwoliły na modernizację i rozbudowę krajowej sieci przesyłowej, co znacznie poprawiło elastyczność przesyłu gazu w Polsce, przyczyniło się do liberalizacji polskiego rynku gazu, a dla naszej spółki otworzyło nowe obszary biznesowe i poszerzyło grono klientów. Zrealizowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego wraz z połączeniami transgranicznymi i usługą rewersów na gazociągu jamalskim, znacząco poprawiły techniczne zdolności Polski w zakresie importu gazu do Polski z krajów Unii Europejskiej. Z tych nowych możliwości technicznych korzystają już nasi klienci – mówi Sławomir Śliwiński, członek zarządu GAZ-SYSTEM S.A., wykonawcy inwestycji.

Najważniejsze z wybudowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. gazociągów to połączenia Świnoujście-Szczecin, Gustorzyn-Odolanów, Szczecin-Gdańsk, Szczecin-Lwówek, Rembelszczyzna-Gustorzyn, a także modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku.

- Powodzenie tych projektów zależało w dużej mierze od odpowiedniego zorganizowania przez inwestora procesu inwestycyjnego. Autorskim pomysłem GAZ–SYSTEM S.A. są dostawy inwestorskie rur i armatury dla projektów strategicznych, za które odpowiedzialność przejął sam inwestor. Takie podejście przyczyniło się do zminimalizowania ryzyka, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu. Skuteczna realizacja największych inwestycji gazowych w Polsce wymagała również wdrożenia odpowiednich narzędzi biznesowych w zakresie zarządzania projektami i właściwego przygotowania pracowników do realizacji nowych zadań. Zbudowaliśmy w spółce kompetencje, które pozwalają skutecznie realizować inwestycje z zachowaniem wszelkich norm i obowiązujących standardów. Doświadczenia te są bardzo przydatne przy budowie kolejnych naszych inwestycji – mówi Jakub Stypuła, dyrektor Pionu Inwestycji GAZ-SYSTEM S.A.

Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego jest budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. zamierza w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także uruchomienie nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją oraz Litwą.

Dziękujemy za wysłane grafiki.