• <
port_rezerwa_mega_1100_200

PKP CARGO: wyższe przychody, zysk lepszy od oczekiwań

13.11.2015 10:44 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski PKP CARGO: wyższe przychody, zysk lepszy od oczekiwań
PKP CARGO: wyższe przychody, zysk lepszy od oczekiwań - GospodarkaMorska.pl

PKP CARGO ma za sobą bardzo udany kwartał. Od lipca do września Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 64 mln zł, przy przychodach na poziomie 1,2 mld zł. Wynik netto okazał się o 14 proc. lepszy od oczekiwań analityków.

Po trzech kwartałach zysk Grupy to 221 mln zł. Grupa PKP CARGO pozostaje niekwestionowanym liderem towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Na koniec trzeciego kwartału miała 55,8 proc. udziału w rynku w ujęciu pracy przewozowej i blisko 48 proc. pod względem masy. Grupa odnotowała trzycyfrowe wzrosty przewozów realizowanych poza granicami kraju, co w głównej mierze zawdzięcza przejęciu czeskiego AWT.

Po trzech kwartałach 2015 roku przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 3,3 mld zł, a wynik EBITDA 570 mln zł, osiągając najwyższy w historii poziom. PKP CARGO utrzymuje pod kontrolą koszty działalności. Po dziewięciu miesiącach wyniosły one 3 mld zł. Poziom kosztów obniżyły m.in. Programy Dobrowolnych Odejść przeprowadzone w 2015 roku. Na inwestycje PKP CARGO przeznaczyło blisko 350 mln zł.

Trzeci kwartał tradycyjnie charakteryzuje się wysokimi przewozami towarowymi na kolei. Dobre wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO to m.in. efekt ekspansji zagranicznej, poszerzenia listy oferowanych usług oraz skutecznego wykorzystania ożywienia w przewozach węgla w Polsce. Jednocześnie spółka podjęła w ostatnich miesiącach działania optymalizacyjne, które zaowocowały ograniczaniem kosztów i zwiększaniem efektywności działania.

Grupa PKP CARGO w coraz większym stopniu dywersyfikuje też źródła przychodów. Około 10 proc. przychodów po dziewięciu miesiącach pochodziło z usług dodatkowych w ramach świadczonej kompleksowej usługi logistycznej (m.in. usługi: bocznicowe, przeładunkowe, celne). Kolejowe usługi przewozowe i spedycyjne stanowiły po trzech kwartałach 88 proc. przychodów Grupy.

- Nowa polityka handlowa, ekspansja zagraniczna i rosnąca efektywność PKP CARGO pozwoliły na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych, lepszych od oczekiwań rynkowych. Szczególnie ważny jest wzrost operacji zagranicznych PKP CARGO oraz dobra perspektywa przewozów intermodalnych, w tym przewozów kontenerów z Chin. Realizacja przyjętej właśnie strategii na lata 2016-2020 doprowadzi do przekształcenia PKP CARGO w zintegrowanego operatora logistycznego o międzynarodowym zasięgu. Nie zwalniamy tempa, pracujemy nad bardzo perspektywicznymi projektami – mówi Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Trzycyfrowy wzrost przewozów międzynarodowych

W trzecim kwartale PKP CARGO bardzo dynamicznie rozwijało się za granicą, korzystając m.in. z potencjału AWT. Międzynarodowe przewozy realizowane przez Grupę urosły kwartał do kwartału o 104 proc., do 570 mln tkm wobec 280 mln tkm w II kw. 2015 roku.

Zgodnie z naszą strategią budowania międzynarodowej grupy logistycznej, konsekwentnie rozwijamy działalnoś
 poza granicami Polski. Korzystamy przy tym z potencjału modernizacji kluczowych korytarzy transportowych. Tę aktywność będzie dodatkowo wspierać nowo utworzona spółka handlowa PKP CARGO Connect. Jej zadaniem jest oferowanie i realizacja kompleksowych usług logistycznych Grupy PKP CARGO także poza granicami kraju – mówi Jacek Neska, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

Kluczowym elementem oferty Grupy na rynkach zagranicznych są przewozy kontenerowe. PKP CARGO realizuje je wzdłuż osi Wschód-Zachód, w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, oraz Północ-Południe, gdzie obok obsługiwanych już od kilku miesięcy przewozów do portów Adriatyku, Grupa rozwija ofertę transportową na Półwyspie Apenińskim oraz usługi logistyczne z wykorzystaniem promów, m.in. do Skandynawii. Dzięki rozszerzeniu współpracy z globalnym operatorem intermodalnym Maersk Line, PKP CARGO realizuje obecnie przewozy również w systemie „port to door“.

Większe przewozy węgla, dwucyfrowy wzrost intermodalu


PKP CARGO przewozi około trzy czwarte węgla transportowanego koleją w Polsce. Wprawdzie trudna sytuacja branży górniczej od początku roku wpływała na PKP CARGO, jednak w trzecim kwartale przewozy węgla największego polskiego operatora wzrosły o 14 proc. rdr, z 2,8 mld tkm do 3,2 mld tkm. Spółka przewiozła natomiast mniej kruszyw i materiałów budowlanych. Ponad dziesięcioprocentowy spadek rok do roku w tej kategorii jest konsekwencją opóźnionego startu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Słabsze okazały się też przewozy metali, rud i złomu (spadek o 7 proc. w ujęciu rocznym). Przyczyniła się do tego niestabilna sytuacja na Wschodzie, powodująca spadek importu z Rosji i Ukrainy.

Na tym tle wyróżniają się przewozy intermodalne, które w trzecim kwartale w porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku urosły o 13 proc.

- Przewozy intermodalne to bardzo ważny i perspektywiczny segment działalności PKP CARGO. W ramach realizacji naszej strategii rozwoju inwestujemy w infrastrukturę intermodalną, rozbudowując terminal w Poznaniu Franowie. Planujemy także zwiększenie możliwości terminali w Paskowie
i Małaszewiczach. Poszerza się też oferta pociągów operatorskich, które są realizacją idei „tiry na tory” – mówi Jacek Neska.

Z myślą o oferowaniu usług transportu intermodalnego mniejszym klientom PKP CARGO zwiększa częstotliwość pociągów operatorskich. Są to regularnie połączenia między trójmiejskimi portami a Warszawą. W ramach pociągu operatorskiego można zamówić przewóz nawet jednego kontenera.

Wyższa efektywność przewozów

PKP CARGO nadal poprawia efektywność, szczególnie w przewozach kolejowych. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku praca przewozowa na zatrudnionego wzrosła w ujęciu rocznym o 8 proc. Zwiększył się także średni tonaż brutto na pracującą lokomotywę. Dzięki lepszemu zestawianiu pociągów koszty dostępu do infrastruktury spadły rdr o 4 proc.

- Średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce wynosi 23 km/h. Liczba strategicznie ważnych zamknięć w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przekroczyła dwa tysiące. To więcej, niż w tym samym okresie w 2014 roku. Uzyskane wyniki operacyjne przewozów realizowanych w takich warunkach są bardzo dobre. Potwierdzają one to, co obserwujemy obecnie, czyli efekty dobrego przygotowania do szczytu przewozowego – mówi Wojciech Derda, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych.

Solidne fundamenty rozwoju PKP CARGO, dobra sytuacja finansowa i elastyczność

Sytuacja finansowa Grupy umożliwiła podjęcie inwestycji gwarantujących dalszy rozwój. Przez dziewięć miesięcy PKP CARGO wydało ponad 60 mln zł na modernizację lokomotyw, a blisko 20 mln zł na zakup wagonów. PKP CARGO podpisało też umowę z Siemensem na zakup 15 lokomotyw wielosystemowych za 315 mln zł.

- Wyniki trzeciego kwartału pokazują, że procentują decyzje z ostatnich dwóch lat. Optymalizacja działania dała nam elastyczność w konkurowaniu na bardzo wymagającym rynku. Wyjście poza granice Polski i poszerzenie portfolio usług to z kolei wyższe przychody. Efektem jest rekordowy zysk EBITDA. Wiarygodność i dobra sytuacja finansowa to solidne fundamenty do realizacji naszej strategii rozwoju – mówi Łukasz Hadyś, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych.  

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.