• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

OT Logistics podsumowuje pierwsze półrocze

21.08.2015 15:49 Źródło: własne

Partnerzy portalu

OT Logistics podsumowuje pierwsze półrocze - GospodarkaMorska.pl

Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce utrzymał w pierwszym półroczu wysoką rentowność. Jednocześnie w lipcu i sierpniu OT Logistics (OTL) uczestniczyła w trzech istotnych transakcjach, w wyniku których rozszerzyła i zdobyła nowe kompetencje w obszarach usług portowych oraz towarowych przewozów kolejowych.

Skonsolidowane przychody wyniosły w pierwszym półroczu 370,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 393,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 29,8 mln zł i był o 15 proc. wyższy r/r., mimo obciążenia go kosztami zdarzeń jednorazowych w wysokości ok. 2,5 mln zł. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała w pierwszych dwóch kwartałach 5,8 mln zł wobec 6,4 mln zł rok wcześniej.
Grupa utrzymała jednocześnie wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. 13,6 proc. i była wyższa o 2,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 8,0 proc., czyli 1,4 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Na poziomie netto rentowność była jednakowa jak rok wcześniej i wyniosła 1,6 proc.

- Wyniki OT Logistics w drugim kwartale determinowane były przez kilka kluczowych czynników. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim sytuację na rynku węgla i stali, która wpływa na kondycję firm z wielu sektorów gospodarki. W naszym przypadku odbiła się ona na wolumenach przewozów oraz przeładunków w portach, a także na naszym terminalu na granicy z Ukrainą – tłumaczy Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. –Prowadzimy działania mające na celu poprawę tej sytuacji i nieustannie szukamy możliwości biznesowych na wschodnim kierunku, jednak sytuacja geopolityczna w regionie nie ułatwia nam tego zadania – dodaje Zbigniew Nowik.

W ostatnich tygodniach OTL brała udział w kilku istotnych transakcjach. W lipcu Spółka zakupiła za kwotę 61,2 mln zł akcje nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stając się jej drugim co do wielkości – po Chorwackim Państwie – udziałowcem, z 20,81 proc. akcji. Otwiera to drogę do ścisłej współpracy z operatorem portu zarówno na poziomie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Ponadto w połowie sierpnia zawarta została umowa przedwstępna z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk dotycząca 30−letniej dzierżawy nieruchomości o powierzchni ok. 26 hektarów w celu rozpoczęcia w przyszłości ważnej inwestycji – budowy nowego terminalu przeładunkowo-składowego, który umożliwi Spółce jeszcze aktywniejszą działalność w zakresie obsługi towarów agro, tj. zbóż i pasz. W tym samym okresie OTL zakupiła 100 proc. udziałów w kolejowej spółce Landkol, która specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych.

Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, co pomoże w dalszym zwiększaniu skali działalności.

O OT Logistics

OT LOGISTICS S.A. jest polską spółką z branży TSL, która w przyszłym roku obchodzić będzie 70-tą rocznicę powstania. W 2014 r. Grupa OT LOGISTICS S.A. osiągnęła obroty ok. 200 mln euro. Od 2013 r. jest spółką publiczną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównymi udziałowcami spółki są fundusze emerytalne (Met Life, Allianz) oraz polski fundusz Mistral.
OT LOGISTICS jest największym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w zakresie dry bulk cargo i general cargo. Ponadto jest największą firmą w transporcie śródlądowym w Niemczech Wschodnich i Polsce. Uzupełnieniem jej działalności jest spedycja, a główną rolę w tym zakresie odgrywa multi-spedytor ze 157-letnią tradycją C. Hartwig Gdynia S.A., którego główną specjalizacją są kontenery.
Podstawowy obszar działalności OT LOGISTICS to region Morza Bałtyckiego, Niemcy, Belgia, Holandia, Austria oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej (głównie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Dziękujemy za wysłane grafiki.