• <
PZT_1100x200_gif_2020

Port Gdańsk modernizuje infrastrukturę kolejową na dwóch nabrzeżach

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdańsk modernizuje infrastrukturę kolejową na dwóch nabrzeżach
Port Gdańsk modernizuje infrastrukturę kolejową na dwóch nabrzeżach - GospodarkaMorska.pl
25.07.2016 Źródło: własne

Port Gdańsk ogłosił przetarg na stworzenie koncepcji programowo - przestrzennej układu kolejowego w rejonie Nabrzeża Wiślanego i Nabrzeża Szczecińskiego.

Jak czytamy w dokumentacji konkursu, celem opracowania jest wskazanie spójnego i drożnego układu kolejowego, zapewniającego właściwe funkcjonowanie i rozwój tej części Portu Gdańsk - optymalizację przewozu ładunków wewnątrz rejonu oraz w relacjach zewnętrznych.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji dla układu kolejowego I i II linii Nabrzeża Wiślanego, układu kolejowego w rejonie Gdańskiego Terminala Kontenerowego - rejon Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego oraz układu kolejowego stacji PKP Gdańsk Wiślany - grupa manewrowa torów zdawczo odbiorczych wraz z torem nr 8 ZMPG S.A.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Oferty należy skłądać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk  w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 w terminie do 09.08.2016 r. do godz. 11:00.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.