• <
konferencj_platforma_lng_2023

Minister gospodarki morskiej: chcemy w ciągu miesiąca ratyfikować konwencję AGN

19.10.2016 19:42 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Minister gospodarki morskiej: chcemy w ciągu miesiąca ratyfikować konwencję AGN

Partnerzy portalu

Minister gospodarki morskiej: chcemy w ciągu miesiąca ratyfikować konwencję AGN - GospodarkaMorska.pl

Chcemy w ciągu miesiąca zakończyć proces ratyfikacji konwencji AGN - oświadczył w środę w Warszawie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Jak wskazał, pozwoli to występować o środki UE na inwestycje w śródlądowe drogi wodne.

Gróbarczyk uczestniczył w Warszawie w konferencji „Korytarze sieci bazowej TEN-T”.

Transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans-European Transport Networks TEN-T) to program Unii Europejskiej dotyczący rozwoju sieci połączeń drogowych, kolejowych, wodnych. Jego celem jest m.in. zapewnienie większej dostępności wszystkich regionów UE, zintegrowanie poszczególnych rodzajów transportu, a także stworzenie systemu transportowego przyczyniającego się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

Minister gospodarki morskiej podkreślił, że rozwój śródlądowych dróg wodnych ma duże znaczenie dla rozwoju sieci TEN-T. "Bez śródlądowych dróg wodnych nie można zrealizować koncepcji Komisji Europejskiej, która zakłada, że cześć transportu musi być realizowana drogami śródlądowymi" - powiedział Gróbarczyk.

Poinformował, że resort ma gotowy plan działania w sprawie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. "Pierwszym i dla nas kluczowym zagadnieniem, które w zasadzie ukończyliśmy, jest przystąpienie do Konwencji AGN. Ta konwencja pozwoli nam włączyć się w sieć dróg śródlądowych Unii Europejskiej. Jesteśmy na ostatnim etapie ratyfikacji tej konwencji i mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca domkniemy to" - powiedział Gróbarczyk.

Ratyfikowanie konwencji AGN pozwoli Polsce przystąpić do Europejskiej Sieci Dróg Wodnych. Dzięki temu inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach będą mogły być finansowane m.in. ze środków unijnych.

Konwencja AGN została przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych - jej pełna nazwa brzmi Europejskie Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance). Określana jest także jako Konwencja AGN albo Porozumienie AGN. Podpisano ją 19 stycznia 1996 r. w Genewie.

Celem tego dokumentu jest m.in. skoordynowanie działań związanych z rozwojem i budową sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Sieć ujęta w Konwencji AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km i łączy porty 37 krajów europejskich.

Gróbarczyk wskazał, że przez Polskę przebiegają trzy międzynarodowe szlaki wodne. Są to: droga wodna E-30, łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmująca na terenie Polski rzekę Odrę, od Świnoujścia do granicy z Czechami; droga wodna E-40, łącząca Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym, obejmująca na terenie Polski rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug do Brześcia; droga wodna E-70, łącząca Holandię z Rosją i Litwą, na terenie Polski obejmująca Odrę od ujścia kanału Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wisła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską.

"Droga wodna E30 dokładnie wpisuje się w środkowoeuropejski korytarz komunikacyjny" - podkreślił Gróbarczyk. Wskazał, że resort przygotował rozwiązania związane z realizacją inwestycji w Odrzańską Drogę Wodnę. "Koszt całkowity realizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej to ok. 30 mld zł. Rozpisujemy to do realizacji na poszczególne lata" - dodał.

Według założeń ministerstwa, Górna Odra ma być dostosowana do parametrów czwartej klasy żeglowności w 2020 r.

Obecnie w Polsce 86 proc. to transport drogowy, 12,5 proc. kolejowy, a jedynie 0,4 proc. odbywa się drogą wodną. Tymczasem zobowiązania w tzw. białej księdze wobec Unii Europejskiej zakładają, że do 2030 r. drogą wodną powinno odbywać się 30 proc. transportu

Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.