• <
BOTA_2023

Kroczek do tunelu

Partnerzy portalu

Świnoujście. Włoska firma Technital S.p.A. została ostatecznym zwycięzcą przetargu nieograniczonego na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy tunelu w Świnoujściu. To dokument niezbędny do ogłoszenia przetargu na budowę stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.  Ma być gotowy do końca roku. Wyłonienie firmy odbyło się po licznych perturbacjach.

- Głęboko wierzę, że to kolejny duży krok, który faktycznie przybliża nas do stałego połączenia, na które mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający nasze miasto czekają od wielu lat - podkreśla Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Przetarg nieograniczony na program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu” został ogłoszony na początku lipca 2014 roku. Przedmiotem przetargu było wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania oraz odbioru robót budowlanych. Przetarg obejmował również  wykonanie badań geologicznych, przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla tunelu.

Startowało 10. oferentów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.  Wysokość ofert była bardzo zróżnicowana; od około 1,7 mln do nawet ponad 10 mln złotych brutto. Komisja przetargowa zwracała jednak uwagę nie tylko na cenę, ale również doświadczenie firm w realizacji tego typu zadań.

W pierwszym rozstrzygnięciu wybrano firmę URS Polska Sp. z o.o.  Od tej decyzji trzy inne firmy startujące w przetargu złożyły cztery odwołania. W październiku ubiegłego roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła jedno odwołanie. Natomiast co do pozostałych, zleciła zamawiającemu ponowne rozpatrzenie i ocenę ofert. W drugim rozstrzygnięciu wybrano firmę Technital S.p.A.. Przedstawiona przez nią oferta za wykonanie zadania opiewa na 2 mln 089 tys. złotych brutto.

Tym razem dwie firmy złożyły dwa odwołania. Nie chcąc przedłużać procedur, zamawiający uznał je za słuszne. W trzecim i ostatnim rozstrzygnięciu ponownie wybrano firmę Technital S.p.A. Choć i tym razem wpłynęło jedno odwołanie, to jednak pod koniec stycznia tego roku Krajowa Izba Odwoławcza je oddaliła. W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście, a Technital S.p.A. na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Przypomnijmy, że koszt wykonania zadania będzie w 85. procentach współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007 – 2013.

Budowa świnoujskiego tunelu to jedno z kluczowych zadań inwestycyjnych dla rozwoju nie tylko Miasta Świnoujście, ale całego regionu. W wyniku negocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Pomorza Zachodniego na lata 2014-2020 znalazła się ona na liście podstawowej projektów i ma ogromną szansę zostać sfinansowana przez administrację rządową ze środków zarządzanych centralnie.

Źródło:
24kurier.pl
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.