• <
BOTA_2023

Gospodarka wodna i żegluga śródlądowa największym polskim projektem cywilizacyjnym XXI wieku

11.02.2016 10:04 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Gospodarka wodna i żegluga śródlądowa największym polskim projektem cywilizacyjnym XXI wieku

Partnerzy portalu

Gospodarka wodna i żegluga śródlądowa największym polskim projektem cywilizacyjnym XXI wieku - GospodarkaMorska.pl

Podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we wtorek 9 lutego 2016 roku najwyżsi przedstawiciele kluczowych dla zarządzania wodami śródlądowymi w Polsce resortów i instytucji przedstawili zarys planowanych inwestycji, mających otworzyć nowy etap rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Planowane jest nie tylko przystąpienie Polski do konwencji AGN jeszcze w 2016 roku, ale także zintensyfikowanie najpilniejszych projektów na rzecz poprawy retencji i warunków dla żeglugi na Odrze i Wiśle.

Dla środowisk związanych z gospodarczym wykorzystaniem wód śródlądowych w Polsce – także w kontekście przebiegających przez nasz kraj międzynarodowych dróg wodnych E-30, E-40 i E-70 – jest to zapowiedź nie tylko nowego etapu rozwoju żeglugi śródlądowej, ale także rozwoju całego szeregu innych gałęzi gospodarki – przede wszystkim hydroenergetyki, budownictwa inżynieryjnego i turystyki wodnej w wymiarze międzynarodowym.

Od 2012 roku przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz przemysłu, zainteresowani gospodarczym wykorzystaniem wód śródlądowych, spotykają się na międzynarodowych targach i konferencji gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Waterways Expo - największym (i jedynym w Polsce organizowanym w formule targowo-konferencyjnej) wydarzeniem stworzonym specjalnie dla prezentacji i zapoznania się z planami inwestycyjnymi, potencjałem inwestycyjnym regionów, koncepcjami planistycznymi i urbanistycznymi, możliwościami przedsiębiorstw oraz technologiami dla budownictwa inżynieryjnego, żeglugi śródlądowej, marin i portów śródlądowych, stoczni rzecznych, armatorów, energetyki wodnej i turystyki.

Najbliższa edycja Waterways Expo 2016, która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 w Warszawie, będzie bez wątpienia nie tylko kolejną okazją do pogłębionego dialogu wszystkich środowisk oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami technologicznymi, ale także pierwszą edycją tej imprezy wpisującą się w nowy etap rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Szczegółowe informacje o międzynarodowych targach i konferencji gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Waterways Expo 2016 są dostępne na stronie internetowej www.waterways.ztw.pl

Nie stanowi tajemnicy, że wody śródlądowe w Polsce mają – pod względem tak hydroenergetycznym jak i żeglugowym – ogromny potencjał, a stopniowa realizacja zapowiadanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planów inwestycyjnych może zapoczątkować największy projekt cywilizacyjny XXI wieku w Polsce. Mowa o nowych miejscach pracy, zapobieganiu skutkom powodzi i suszy, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych nad rzekami, odbudowie śródlądowej floty transportowej i poprawie bilansu energetycznego kraju poprzez zwiększenie udziału hydroenergetyki w zaspokajaniu potrzeb na energię elektryczną. W samym tylko obszarze inwestycji infrastrukturalnych, przystąpienie Polski do konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu) oznaczało będzie konieczność dostosowania warunków żeglugi na rzekach do IV klasy drogi wodnej. Maksymalne parametry statków które mogą z nich korzystać to min. zanurzenie do 2,5  metra i długość do 85 metrów; jednym z parametrów IV klasy jest także określony, minimalny prześwit pod mostami. Według danych przedstawionych przez Pana Krzysztofa Wosia, Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, w roku 2014 na 3654,6 km dróg wodnych śródlądowych żeglownych w Polsce, tylko 214,1 km stanowiły drogi klasy IV lub wyższej.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.