• <

Port Gdynia. Inwestycje w kolej zwiększają wydajność transportu towarowego

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia. Inwestycje w kolej zwiększają wydajność transportu towarowego

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Rozwój infrastruktury kolejowej gdyńskiego portu ma wpłynąć na wydajność transportu oraz poprawić bezpieczeństwo na jego obszarze. W obliczu rosnących przeładunków Portu Gdynia kluczowe dla gospodarki państwa stało się zapewnienie mu również właściwej przepustowości poprzez zwiększony udział kolei w transporcie lądowym.

Zwiększanie udziału transportu kolejowego w rozwozie towarów przybywających drogą morską ma kluczowe znaczenie w szybszym ich dostarczaniu do miejsc przeznaczenia. Wiąże się to również z bezpieczeństwem oraz dekarbonizacją transportu lądowego, ograniczając emisję CO2.

Nowy wiadukt


Ruch pojazdów na styku z liniami kolejowymi prowadzącymi do gdyńskiego portu usprawni budowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej w Gdyni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia budowy wiaduktu. Gotowa jest podpora tymczasowa, która posłuży do zabudowy docelowej konstrukcji obiektu, przebudowano część kolizji teletechnicznych oraz energetycznych. Przygotowany został objazd dla mieszkańców, niezbędny do rozpoczęcia budowy murów oporowych.

Inwestycja w nowy wiadukt drogowy w Gdyni ma podnieść poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami prowadzącymi do portu morskiego. Na obiekcie przy ul. Puckiej jest gotowa podpora tymczasowa na potrzeby budowy konstrukcji wiaduktu. Jest również przygotowywany teren pod budowę murów oporowych. Bezkolizyjne skrzyżowanie to wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Miasta Gdynia o wartości 65 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Wiadukt drogowy w Gdyni będzie kolejnym skrzyżowaniem bezkolizyjnym, podnoszącym poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów na kolejowej mapie kraju. Inwestycja istotne znaczenie w prowadzeniu rosnącego ruchu pociągów towarowych do portu morskiego w Gdyni. Dla mieszkańców tej części miasta jest równie ważna, bo usprawni codzienne dojazdy do pracy lub szkoły bez konieczności oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami –powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Długość nowego wiaduktu wyniesie 185 metrów, a szerokość 18,15 metra. Obiekt będzie mieć dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodniki dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. Wiadukt zapewni większe bezpieczeństwo na liniach kolejowych nr 228 Rumia-Gdynia Port Oksywie oraz nr 201 Bydgoszcz-Gdynia. Na inwestycji zyskają także mieszkańcy, którzy sprawniej przejadą samochodami z obwodnicy Trójmiasta i centrum Gdyni w kierunku jej północnych dzielnic, m.in. Pogórza, Obłuża i Oksywia.

– Realizując zadania inwestycyjne, także w woj. pomorskim, konsekwentnie zwiększamy możliwości przewozów pasażerskich oraz towarowych. Dzięki udanej współpracy z samorządami lokalnymi z powodzeniem podnosimy poziom bezpieczeństwa zastępując przejazdy kolejowo-drogowe wiaduktami. Z każdą zrealizowaną inwestycją polska kolej staje się coraz bardziej bezpieczna, atrakcyjna i przewidywalna – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania: „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km. 6,005 linii kolejowej nr 228” jest realizowana w porozumieniu z Miastem Gdynia za kwotę około 65 mln zł netto, z czego wkład PLK SA stanowi około 19 mln zł netto. PLK SA ubiega się o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdynia, PLK SA finansują budowę części wiaduktu nad linią kolejową oraz likwidację przejazdu kolejowo-drogowego, a Miasto budowę układu drogowego i pozostałą część wiaduktu.

Inwestycja w Gdyni to część ogólnopolskiego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. W ramach ogólnopolskiego projektu, wartego ok. 268 mln zł, z udziałem środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PLK SA, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zastępują przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie dogodniejszej komunikacji. Zakończenie robót dotyczących części konstrukcyjnej wiaduktu nad torami jest planowane do końca 2023 roku.

W całej Polsce projekt obejmuje 21 obiektów: wiaduktów drogowych, kolejowych, przejść podziemnych i wiaduktów pieszo-rowerowych. Z efektów korzystają już mieszkańcy ośmiu miejscowości, m.in. Kostrzyna (wielkopolska), Sokółki (podlaskie) czy Skierniewic (łódzkie).

Lepszy dostęp do portowych nabrzeży


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły zasadnicze prace poprawiające dostęp pociągów towarowych do nabrzeży. Inwestycja o wartości prawie 1,9 mld zł netto jest współfinansowana ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Inwestycja w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", ma zapewnić sprawny i bezpieczny dowóz oraz odbiór większej ilości towarów koleją w krótszym czasie. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe, do 750 metrów, oraz cięższe, o nacisku 22,5 tony na oś, pociągi towarowe, mogące przewieźć więcej ładunków koleją, czyli najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Przełoży się to na ograniczenie liczby pojazdów ciężarowych na drogach.

– Inwestycja poprawiająca kolejowy dostęp do portu w Gdyni wpłynie na większy udział kolei w przewozie towarów, rozwój samego portu, ale przede wszystkim całej gospodarki. Kolej to najbardziej ekologiczny, wydajniejszy oraz coraz bezpieczniejszy środek transportu ładunków – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Konsekwentnie zwiększamy możliwości przewozu towarów koleją, także w kierunku portów morskich. W Gdańsku zrealizowaliśmy już prace, a w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu zbliżają się do zakończenia. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewniają sprawniejszy transport ładunków dzięki znacznemu zwiększeniu przepustowości kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach inwestycji zabudowano 113,5 km nowych torów (ze 115 km), 329 rozjazdów (z 332) i wszystkie skrzyżowania (24). Od marca 2022 roku ruch pociągów do portu jest prowadzony z Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port wspieranego przez dwie nowe nastawnie. Przygotowano dwa wiadukty o długości 640 i 170 metrów, które poprawiły przepustowość linii prowadzących do portu. Przewoźnicy korzystają z publicznej ładowni. Wyremontowano most na rzece Chylonce, a także przygotowano 13 podziemnych zbiorników retencyjnych, które wraz z nową siecią kanalizacji zapewniają właściwe odwodnienie terenu.

Zakończenie wszystkich prac jest planowane do końca roku. Pozostałe do wykonania przedsięwizęcia dotyczą przebudowy linii wysokiego napięcia oraz zabudowy w miejscu usuniętych słupów torów oraz sieci trakcyjnej. Wartość inwestycji pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" to prawie 1,9 mld zł netto. Prawie 43% tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) „Łącząc Europę”.

PLK S.A. konsekwentnie poprawią dostęp do portów morskich w Trójmieście, co korzystanie wpływa na rozwój polskiej gospodarki. W 2022 roku zostały zakończone prace na torach prowadzących do portu w Gdańsku.

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.