• <
pge_baltica_390x100_duży

Pomorscy Radni przyjęli Strategię do 2030 - chcemy być liderem w produkcji zielonej energii

12.04.2021 23:30 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Pomorscy Radni przyjęli Strategię do 2030 - chcemy być liderem w produkcji zielonej energii

Partnerzy portalu

Pomorscy Radni przyjęli Strategię do 2030 - chcemy być liderem w produkcji zielonej energii - GospodarkaMorska.pl
https://unsplash.com

Radni województwa pomorskiego jednogłośnie podjęli w poniedziałek uchwałę o strategii rozwoju regionu do 2030 r. Dokument opisuje potrzeby i kierunki pożądanych na Pomorzu zmian. Wśród najważniejszych wyzwań wskazano m.in. zmiany klimatyczne i rozwój technologiczny.

Radni przyjęli strategię podczas sesji sejmiku pomorskiego, która ze względu na pandemię COVID-19 i rygory sanitarne odbywała się w formie zdalnej.

Na początku spotkania marszałek województwa Mieczysław Struk przypomniał, że strategia to najważniejszy dokument, który określa kierunki rozwoju regionu w najbliższej dekadzie. "Musieliśmy znaleźć w nim odpowiedzi na nowe, globalne wyzwania" – wskazał.

Dodał, że "Strategia 2030" uwzględnia wnioski płynące zarówno konsultacji społecznych, postulaty radnych sejmiku, jak i rekomendacje z ocen eksperckich. Zwrócił przy tym uwagę, że projekt dokumentu otrzymał pozytywną opinię ministra funduszy i polityki regionalnej.

Dokument wyznacza trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi: trwałe bezpieczeństwo, otwarta wspólnota regionalna i odporna gospodarka.

Jednym z głównych założeń jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Województwo pomorskie, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Wśród pozostałych celów strategicznych na najbliższe lata jest m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, a także wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawa jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

Marszałek Struk zaznaczył, że część wspomnianych celów można było uwzględnić w strategii jedynie jako postulaty do władz centralnych i zarządzanych przez nie funduszy.

"Na ostatnim etapie prac projekt strategii został uzupełniony o oczekiwania naszego samorządu wobec władz centralnych. Jest ich w dokumencie łącznie 40. Nie daje to niestety dobrego obrazu procesu decentralizacji kraju. Dotyczy to zarówno struktury finansów publicznych, jak i utrzymującego się niewystarczającego poziomu decyzyjności samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach. Jeśli dodać do tego topniejące środki UE dla regionów, jak również brak dalszej decentralizacji także w tym zakresie, to kontekst realizacyjny naszej strategii uznać należy za kolejne kluczowe wyzwanie" – powiedział.

Podkreślił, że przygotowywanie dokumentu stanowiło najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030. Prace nad strategią trwały ponad dwa lata – rozpoczęły się w styczniu 2019 r. W jej powstanie od samego początku zaangażowane były różne środowiska, m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji publicznych, organizacji gospodarczych i społecznych, a także liczne grono ekspertów akademickich.

12 kwietnia 2019 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej zorganizowana została konferencja, która zainaugurowała debatę nad określeniem kierunków rozwoju województwa pomorskiego. Zaproszeni na nią eksperci podkreślali znaczenie wyzwań globalnych i regionalnych, w tym zmian klimatycznych, rozwoju nowych technologii, starzenia się społeczeństwa czy roli imigrantów w życiu społecznym. Wpływ na dalsze prace nad dokumentem miała trudna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19. Zwrócono wówczas uwagę na kolejne kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem zdrowotnym i umiejętnością elastycznego reagowania na kryzysy zewnętrzne.

W ramach działań związanych z opracowaniem strategii, odbyły się też konsultacje społeczne, które trwały od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Zgłoszono ponad 1300 uwag horyzontalnych i szczegółowych w formie 92 opinii pisemnych złożonych przez instytucje publiczne, sektor pozarządowy, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz osoby prywatne.

Z całym dokumentem można się zapoznać się na stronie internetowej: https://strategia2030.pomorskie.eu/

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.