• <
siemens_gamesa_2022

Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady ochrony unijnej infrastruktury krytycznej

rk

22.11.2022 14:22 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady ochrony unijnej infrastruktury krytycznej

Partnerzy portalu

Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady ochrony unijnej infrastruktury krytycznej - GospodarkaMorska.pl
Parlament Europejski

Przy 595 głosach za, 17 przeciw i 24 wstrzymujących się, posłowie potwierdzili porozumienie z Radą (krajami członkowskimi). Wprowadza ono minimalne zasady dotyczące oceny ryzyka i krajowych strategii odporności oraz harmonizuje definicję infrastruktury krytycznej. Jest ona teraz podobna we wszystkich państwach członkowskich.

Nowa dyrektywa obejmuje jedenaście kluczowych sektorów, w tym sektor infrastruktury cyfrowej, gospodarki wodnej, żywności i zdrowia. Wprowadzone prawo ma skuteczniej chronić podstawową infrastrukturę unijną.

Dyrektywa obejmuje sektory energii, transportu, bankowości, infrastruktury rynku finansowego, infrastruktury cyfrowej, wody pitnej i ścieków, żywności (w tym produkcji, przetwarzania i dostarczania), zdrowia, administracji publicznej i przestrzeni kosmicznej. Zaostrza wymogi dotyczące przeprowadzania ocen ryzyka i sprawozdawczości wobec podmiotów uznanych za krytyczne. Dzięki temu zwiększy się przejrzystość, gdyż od tego momentu podmioty krytyczne mają informować organy krajowe o wszelkich incydentach lub zakłóceniach, a te organy z kolei będą przekazywać informacje społeczeństwu, jeżeli leży to w interesie publicznym.

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie powinny przyjąć krajowe strategie odporności. Poprawi się komunikacja transgraniczna – w każdym państwie członkowskim powstanie specjalny punkt kontaktowy.

W 2018 roku, w rezolucji Parlament Europejski wezwał do zmiany tej dyrektywy, gdyż poprzednia uwzględniała tylko energię i transport.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.