• <

Opublikowano projekt noweli ustawy o pracy na morzu

gm

14.06.2022 17:45 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Opublikowano projekt noweli ustawy o pracy na morzu

Partnerzy portalu

Opublikowano projekt noweli ustawy o pracy na morzu - GospodarkaMorska.pl

Wyeliminowanie problemów z zakupem leków i produktów leczniczych przez armatorów ma przede wszystkim na celu projekt noweli ustawy o pracy na morzu, opublikowany we wtorek na stronach RCL.

"Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu (…) jest przede wszystkim wyeliminowanie problemów, które armatorzy mają z zakupem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, stanowiących obowiązkowe wyposażenie apteczek okrętowych" – napisano w uzasadnieniu projektu noweli.

Problem armatorów z wyposażaniem statków w leki wymagane prawem krajowym i międzynarodowym wynika – jak wyjaśniono – z kolizji przepisów ustawy o pracy na morzu i ustawy Prawo farmaceutyczne.

"Zgodnie z ustawą o pracy na morzu armator jest uprawniony do nabywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na statek w aptekach na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Natomiast zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne, zapotrzebowanie na leki mogą wystawiać wyłącznie podmioty wykonujące działalność leczniczą" - napisano.

Jak wskazano, obecnie armatorzy, jako podmioty nie wykonujące działalności leczniczej, nie są uprawnieni do wystawiania zapotrzebowania, a tym samym nie mogą zaopatrzyć statki w leki na jego podstawie.

W noweli proponuje się "umożliwienie armatorom, których statki zawijają do polskich portów morskich lub którzy posiadają statki pod polską banderą lub siedzibę w Polsce (w praktyce armatorom wszystkich statków zawijających do polskich portów), wystawianie zapotrzebowania na produkty lecznicze i wyroby medyczne, niezbędne do wyposażenia apteczki okrętowej, a następnie jego realizację".

Jak wskazano, w projekcie widnieje zapis, że zapotrzebowanie jest wystawiane wyłącznie na leki lub wyroby medyczne przeznaczone do wykorzystania na konkretnym statku. Dodatkowo, zapotrzebowanie ma być potwierdzane przez lekarza. Podkreślono, że "katalog lekarzy uprawnionych do potwierdzania armatorowi zamówienia wskazuje przede wszystkim na lekarzy mających kontakt z marynarzami lub kandydatami na marynarzy".

W projekcie noweli znalazły się także zapisy o zmianie zasad naliczania wynagrodzenia marynarzy za każdą godzinę pozostawania w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej. Jak wyjaśniono, w związku z cyklem zmian, przyjętych w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa marynarze z załogi statku ratowniczego w każdym miesiącu są na statku 15 lub 16 dni. Zauważono, że przez cały ten czas pozostają w gotowości do prowadzenia akcji ratowniczej przez 24 godziny na dobę.

Zaznaczono, że przyjęte obecnie rozwiązanie o wynagradzaniu za czas pozostawania w pogotowiu do pracy według stawki godzinowej nie niższej niż 18 proc. stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę "jest nie tylko krzywdzące dla marynarzy, gdyż w rzeczywistości pracodawca nie płaci więcej niż wynika to z normy minimalnej wskazanej w przepisie, ale może także powodować powstanie nierównego traktowania członków załogi statku ratowniczego w stosunku do odnoszących się do dyżuru rozwiązań przyjętych w ustawie - Kodeks pracy dla innych pracowników".

Poza tym, w jednym z artykułów projektu noweli zaproponowano też zmianę w ustawie o bezpieczeństwie morskim, której celem jest umożliwienie nabywania przez operatorów VTS (Vessel Traffic Service – służba kontroli ruchu statków) praw do emerytury pomostowej.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.