• <

Nowelizacja prawa wodnego wkrótce wejdzie w życie

gm

05.05.2022 11:42 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowelizacja prawa wodnego wkrótce wejdzie w życie

Partnerzy portalu

Nowelizacja prawa wodnego wkrótce wejdzie w życie - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

 – Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wprowadza także zgodną z systematyką finansów publicznych formę dotacji podmiotowej przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii – innych niż elektrownie wodne – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W ramach nowelizacji doprecyzowane zostały dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Ponadto uregulowano kwestię powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Uzupełniono przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Uproszczeniu uległa także procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Określono zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

 Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33875,00 $ tona -0,07% 19 maj
 Cynk 3647,00 $ tona 0,03% 19 maj
 Aluminium 2825,00 $ tona -0,67% 19 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.