• <
smartre_2023

Zimowe szkolenie nurków

25.01.2016 07:06 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Zimowe szkolenie nurków - GospodarkaMorska.pl

Brzegowa Grupa Ratownicza, w dniach 18-29. stycznia br., bierze udział w zimowym szkoleniu poligonowym. Zgrupowanie kondycyjno – nurkowe odbywa się na obiektach Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo – Kondycyjnego w Mrągowie.

Poligon przewiduje prowadzenie treningów nurkowych w warunkach podlodowych oraz szkolenie z wychowania fizycznego. Nurkowie trenują w oparciu o obiekty  Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo – Kondycyjnego w Mrągowie. Dwutygodniowe szkolenie zakończy się przyjęciem kontrolnego zadania programowego R-2, który sprawdzi poziom gotowości żołnierzy do prowadzenia akcji ratowniczych.

Szkolenie nurkowe z wykonywania prac podwodnych w warunkach trudnych, jakimi są prace podwodne wykonywane pod lodem, odbywają się na jeziorze Czos. Warunki pogodowe na Mazurach gwarantują zamarznięcie jezior i stworzenie idealnych warunków do tego typu szkolenia z możliwością rozmieszczenia stanowiska wykonywania prac podwodnych na stałej pokrywie lodowej. Opiera się ono o elementy odpowiedniej organizacji bazy nurkowej, przygotowania sprzętu nurkowego. Najważniejszym elementem jest szkolenie techniki nurkowej pod lodem, gdzie nurek przebywa w przestrzeni zamkniętej i poza przygotowanymi otworami nie ma możliwości samodzielnego wynurzenia na powierzchnię. Oprócz nurkowania pod lodem trenuje się także elementy poszukiwania i identyfikowania obiektów pod wodą. Poza nurkami, szkolenie przechodzą także operatorzy sonarów i pojazdów podwodnych typu ROV. Uzupełnieniem nurkowania pod lodem jest szkolenie medyczne z przeprowadzenia akcji ratowniczej w improwizowanymi wypadkami ratowniczymi.

W szkoleniu biorą udział żołnierze Brzegowej Grupy Ratowniczej oraz nurkowie z ORP „Piast” z Dywizjonu Okrętów Wsparcia, a także specjalista z Oddziału Ratownictwa Zarządu Morskiego Inspektoratu Marynarki Wojennej DG RSZ.


***

Brzegowa Grupa Ratownicza powstała w 1972 roku jako Grupa Ratownicza z Lądu. Początkowym miejscem dyslokacji był Port Wojenny Gdynia. W roku 1992, Brzegową Grupę Ratowniczą przeniesiono do Kołobrzegu, gdzie stacjonowała w strukturach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Od 01 lipca 2006 roku weszła w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3.FO w Gdyni. Jest jedynym pododdziałem MW zdolnym do realizacji zadań ratowniczo – nurkowych zarówno na wodach morskich jak i śródlądowych, praktycznie na obszarze całego kraju.

Zadania główne:

•    zabezpieczenie ratownicze sił obrony przeciwminowej oraz załadunku i wyładunku wojsk i techniki wojskowej;
•    prowadzenie samodzielnych działań ratowniczych na obszarach morskich na styku: brzeg-woda, oraz na akwenach śródlądowych;
•    uczestnictwo w akcji ratowniczej ściągania jednostki pływającej z mielizny;
•    prowadzenie samodzielnych prac podwodnych do głębokości 20 metrów;
•    prowadzenie działań ratowniczych i prac podwodnych z wykorzystaniem jednostek pływających MW RP bez ograniczeń odległości od brzegu do głębokości 50 metrów;
•    udział w likwidacji klęsk żywiołowych na terenie całego kraju oraz współpraca z innymi siłami ratowniczymi w tym zakresie.

Żołnierze BGR biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach ratowniczych, zarówno samodzielnie, a także wspierając okręty ratownicze Marynarki Wojennej RP:
- SAREX: największe, coroczne ćwiczenia morskich służb ratowniczych SAR na Bałtyku;
- SMERMEDEX: ćwiczenia ratownicze połączone z szeroką akcją medyczną prowadzoną przez służby cywilne oraz wojskowe;
- ANAKONDA 2006, 2008, 2010, 2012
- OSTROBOK 2010, 2012
- REKIN 2007
- BOLDMONARCH 2009: ćwiczenia służb ratowniczych przeznaczonych do ratowania załóg okrętów podwodnych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.