• <
Baltexpo2023_duży

Usunięto minę morską z Portu Gdańsk

24.01.2016 00:41 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Usunięto minę morską z Portu Gdańsk - GospodarkaMorska.pl

Dzisiaj (24.01.) około 8.00 rano marynarze 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęli operację usunięcia miny dennej zalegającej w Porcie Gdańsk w pobliżu Twierdzy Wisłoujście.

Znaleziona z gdańskim porcie morska mina denna typu GC, stanowi pozostałość z okresu II wojny światowej. Ma ona wymiary około 60 cm średnicy ponad 2m długości. Ważący prawie tonę niewybuch zawiera blisko 700 kg materiału wybuchowego o wzmocnionym działaniu. Mina została już w czwartek wstępnie przygotowana do podniesienia i wyholowania z portu. Dzisiaj, nurkowie-minerzy 13. Dywizjonu Trałowców przeprowadzili pierwszy etap operacji. Polegał on na podniesieniu miny kilka metrów nad dno za pomocą specjalnego pontonu wydobywczego. Następnie ponton ten z podczepioną pod nim miną przeholowany został w wyznaczony rejon na Zatoce Gdańskiej. Tam została ona ponownie opuszczona na dno, gdzie odbędzie się jej neutralizacja. Ten ostatni etap – niszczenia miny, zaplanowany został na poniedziałek (25 stycznia).

Względy bezpieczeństwa wymagały zamknięcia toru wodnego i przyległego do niego terenu. Z tego względu operacja prowadzona była we współpracy z ogniwami pozamilitarnymi: Urzędem Morskim w Gdyni, Urzędu miejskiego w Gdańsku, Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, gdańskiej Straży Miejskiej i Policji.

W prace w bezpośrednim sąsiedztwie niewybuchu zaangażowanych było 8 marynarzy ze stacjonującej w Gdyni Grupy Nurków-Minerów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Ich działania zabezpieczał niszczyciel min ORP Flaming. Dodatkowo w poniedziałek, w drugim etapie przedsięwzięcia, uczestniczyć będą dwa trałowce ORP Gopło oraz ORP Wdzydze. Zarówno Grupa nurków-minerów, jak i biorące w operacji okręty wchodzą w skład 13. Dywizjonu Trałowców 8FOW. Dywizjonem dowodzi kmdr por. Piotr Sikora.

Dziękujemy za wysłane grafiki.