• <
pge_baltica_390x100_duży

Minister Kurtyka na szczycie Międzynarodowej Agencji Energetycznej dot. czystej energii

10.07.2020 09:45 Źródło: Ministerstwo Klimatu
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Minister Kurtyka na szczycie Międzynarodowej Agencji Energetycznej dot. czystej energii

Partnerzy portalu

Minister Kurtyka na szczycie Międzynarodowej Agencji Energetycznej dot. czystej energii - GospodarkaMorska.pl
fot. Ministerstwo Klimatu

Jak przyspieszyć innowacyjność w zakresie czystej energii oraz jak przeprowadzić proces ożywienia gospodarek po pandemii, aby przebiegał on w sposób zrównoważony i sprawiedliwy dla wszystkich – m.in. o tym dyskutowano podczas szczytu „IEA Clean Energy Transitions Summit”, zorganizowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (International Energy Agency). W wideospotkaniu, które odbyło się 9 lipca 2020 r., udział wziął minister klimatu Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka podziękował MAE za przygotowanie raportu specjalnego World Energy Outlook dot. zrównoważonego ożywiania gospodarczego.

„To jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza kompleksowa ocena szkód wynikających z pandemii koronawirusa w sektorze energetycznym, zawierająca wskazówki dot.  konkretnych polityk, pobudzania gospodarki, tworzenia miejsc pracy i obniżania emisji – to jest dokładnie to, czego my – decydenci – w tym momencie potrzebujemy” – zaznaczył.

Michał Kurtyka, minister klimatu, poinformował, że w Polsce staramy się łączyć w podejmowanych działaniach cele klimatyczne, ekonomiczne i społeczne. 

„Epidemia koronawirusa wymaga od nas poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Mamy też ambicje, by to ożywienie gospodarcze wytyczało nowe ścieżki rozwoju i zielonego wzrostu. Naszym celem jest dotarcie ze wsparciem do maksymalnej liczby obywateli” – powiedział minister.

Minister Kurtyka podkreślił znaczenie inwestycji o dużej skali – w Polsce przygotowano pakiet zielonych inwestycji o wartości 7,8 mld złotych, który składa się z 26 różnych programów, od elektromobilności, projektów dotyczących efektywności energetycznej, budowy farm wiatrowych, po modernizację systemów grzewczych.

Jak zauważył minister kryzys związany z pandemią utrudnił transformację energetyczną, ale nie zmienił podejścia Polski, która nieustannie dąży do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

„Polska jest bardzo dobrym przykładem bezpośredniego zaangażowania ludzi w produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki promocji fotowoltaiki zainstalowana moc wzrosła w ciągu roku o 176%. Z łącznej zainstalowanej mocy fotowoltaicznej wynoszącej 2 GW prosumenci wytwarzają aż 1,2 GW. Jest to również efekt uruchomienia w 2019 r. programu „Mój Prąd” z budżetem 1 mld zł na wsparcie rozwoju farm słonecznych w Polsce. Ten program to również sposób zwiększenia świadomości ekologicznej Polaków” – zaznaczył.

„W Polsce pierwszy 1 GW w fotowoltaice powstawał przez 8 lat, kolejny 1 GW to już tylko 8 miesięcy. To pokazuje dynamikę rozwoju tej branży. Musimy ją utrzymać, aby zapewnić miejsca pracy i wzrost gospodarczy” – dodał.

W opinii ministra Kurtyki pandemia silnie wpływa na gospodarki, a zmniejszona zdolność inwestycyjna przedsiębiorstw i gospodarstw domowych sprawia, że przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu jest jeszcze większym wyzwaniem, szczególnie w krajach o niższym poziomie zgromadzonego kapitału.

„W tych trudnych ekonomicznie czasach musimy upewnić się, że nasze działania nie spowodują dodatkowych obciążeń. Musimy priorytetowo traktować tworzenie miejsc pracy, szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii i o największym potencjale redukcji emisji. Transformacja w stronę czystej energii z wyższym zatrudnieniem w sektorze OZE stworzy zapotrzebowanie na bardziej zróżnicowaną siłę roboczą i da możliwości osobom o różnych umiejętnościach i zdolnościach” – podkreślił podczas spotkania.

Zdaniem ministra transformacja energetyczna musi przebiegać solidarnie i uczciwie.

„Zapewnienie sprawiedliwej transformacji, szczególnie regionów wysoce zależnych od wydobycia paliw kopalnych, jest warunkiem koniecznym do udanej polityki klimatycznej. Naszym obowiązkiem jest wypracowanie takich rozwiązań, aby nikt nie był pozostawiony bez odpowiedniego wsparcia” – dodał minister Kurtyka.

„Sprawiedliwa transformacja, zapewniająca włączenie społeczne, jest dziś jeszcze ważniejsza, kiedy ryzyko ubóstwa energetycznego jest szczególnie wysokie. Dostęp do bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii ma kluczowe znaczenie, przy uwzględnieniu czystej energii” – zauważył.

Minister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że zrównoważone ożywienie gospodarek wymaga międzynarodowej współpracy i solidarności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw reprezentujących 80% światowego zużycia energii i globalnej emisji dwutlenku węgla, członkowie IEA Family – obejmującej państwa członkowskie IEA oraz państwa stowarzyszone, Sekretarz Generalny ONZ, IRENA, Komisja Europejska oraz przedstawiciele biznesu i NGO.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.