• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Zrównoważone rybołówstwo UE: Kontynuowana jest współpraca z Mauretanią

10.07.2020 10:20 Źródło: European Comission
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Zrównoważone rybołówstwo UE: Kontynuowana jest współpraca z Mauretanią

Partnerzy portalu

Zrównoważone rybołówstwo UE: Kontynuowana jest współpraca z Mauretanią - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

UE aktywnie promuje zrównoważone rybołówstwo na całym świecie. W tym kontekście UE przedłużyła w dniu 7 lipca protokół do obowiązującej umowy o partnerstwie w sprawie połowów z FPP na Islamską Republikę Mauretańską na okres jednego roku.

Protokół promuje odpowiedzialne połowy i zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi, w tym zwiększoną przejrzystość. Przedłużenie zapewnia ciągłość współpracy i dalszy postęp w kierunku zrównoważonego rybołówstwa.

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Mauretanią jest największą umową mieszaną dla UE, zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem uprawnień do połowów. Zgodnie z obecnymi ramami dla Mauretanii, flota UE jest upoważniona do połowów w wodach Mauretanii krewetek, ryb dennych, tuńczyka i małych gatunków pelagicznych, do około 287 000 ton rocznie. Oprócz opłat wnoszonych przez flotę europejską, UE płaci wkład finansowy w wysokości 61 625 000 EUR rocznie, w tym ponad 4 000 000 EUR na wsparcie polityki rybołówstwa w Mauretanii, w szczególności na poprawę badań i zarządzania rybołówstwem.

Pomimo zamiarów uzgodnienia nowego protokołu, pandemia COVID-19 zakłóciła wstępne planowanie negocjacji. Strony uznały przedłużenie obecnych protokołów o jeden rok za najbardziej pragmatyczne podejście, aby uniknąć zakłóceń w działalności unijnych statków rybackich na wodach mauretańskich. Przedłużenia będą na takich samych warunkach jak obecne, z identycznymi uprawnieniami do połowów dla statków UE, a także z identycznymi wkładami finansowymi zarówno Unii Europejskiej, jak i właścicieli statków. Tymczasem negocjacje w sprawie nowej umowy i protokołu będą kontynuowane w celu przyjęcia nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, przed upływem uzgodnionego przedłużenia.

Tagi:
rybołówstwo, ue

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.