• <
smartre_2023

Katowice odremontują wiadukty i mosty

jb

24.01.2023 12:14 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Katowice odremontują wiadukty i mosty - GospodarkaMorska.pl
Fot. Lestat (Jan Mehlich), CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Pięć ofert na zamawiane w jednym postępowaniu remonty wiaduktów i mostów w Katowicach dostał tamtejszy Miejski Zarząd Ulic i Mostów. 

Chodzi m.in. o kluczowe w miejskiej sieci drogowej obiekty ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną oraz wiadukt ul. Ligockiej nad torami kolejowymi.

Ogółem postępowanie zakłada: modernizację wiaduktu drogowego ul. Ligockiej nad torami PKP; przebudowę mostu i kładek dla pieszych ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną; rozbiórkę i budowę nowego mostu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą; remont wiaduktu ul. Jana Pawła II (nad Drogową Trasą Średnicową); rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień MZUiM, w terminie wpłynęło pięć ofert. Jedna z nich, warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Diag-Most za ok. 29,1 mln zł, mieści się w budżecie zamówienia, określonym na 30 mln zł brutto. Ceny pozostałych czterech ofert mieszczą się w przedziale 31,1-33,1 mln zł brutto. Na wykonanie prac przewidziano 15 miesięcy od podpisania umowy.

Ostatnio katowicki MZUiM prowadził dwie podobne modernizacje - mostów nad Rawą: w ciągu ul. Bankowej oraz w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Na obie te inwestycje MZUiM do tej pory wydał niemal 5 mln zł. Nowy most ul. Bankowej nad Rawą kosztował około 4,2 mln zł z czego 50 proc. ma pochodzić z subwencji Funduszu Rezerwy Ogólnej przyznawanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Prace na moście w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino kosztowały niespełna 750 tys. zł. 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.