• <

Jest bezpiecznie ale zagrożenia dla załóg i statków się utrzymują

19.06.2022 18:21
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Jest bezpiecznie ale zagrożenia dla załóg i statków się utrzymują

Partnerzy portalu

Jest bezpiecznie ale zagrożenia dla załóg i statków się utrzymują - GospodarkaMorska.pl
Fot. Olga Subach/Unsplash

Żegluga przez długi czas  była coraz bardziej  bezpieczna. I nawet blokada Kanału Sueskiego nie zachwiała ogólnego pozytywnego trendu zmian. - Inwazja Rosji na Ukrainę, rosnąca liczba problemów związanych z coraz większymi statkami, wymianą załóg, wyzwania wynikające z przeciążenia portów wynikające z boomu w transporcie morskim oraz kierowanie się ambitnymi celami w zakresie dekarbonizacji oznacza, że nie ma miejsce na samozadowolenie – alarmują analitycy Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) w najnowszym raporcie Safety & Shipping Review 2022.

Z danych zebranych przez AGCS, w których poddano straty i wypadki w transporcie morskim dotyczące, jednostek handlowych powyżej 100 ton brutto wynika, że w 2021 r. na całym świecie zgłoszono 54 całkowite straty statków, w porównaniu do 65 straconych statków rok wcześniej. W ciągu 10 lat zanotowano aż 57% spadek, bowiem w 2012 r. utracono  127 jednostek, a  na początku lat 90. światowa flota traciła ponad 200 statków rocznie.

Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich dekad flota światowa znacznie  wzrosła i według  AGCS liczy około 130 tys. statków w porównaniu z około 80 tys. 30 lat temu. Relacja wypadków do dynamicznie rosnącej floty wskazuje na pozytywną ocenę bezpieczeństwa w transporcie morskim. To wynik tego, że coraz większy nacisk kładzie się na środki bezpieczeństwa na statkach, doskonalsze szkolenia załóg,  rozwinięte programy bezpieczeństwa, ulepszone projekty statków, znacznie lepszą technologię zastosowaną w produkcji statków i regulacje stawiające na bezpieczeństwo statków, ludzi i ładunków – wymieniają eksperci AGCS.

- Tragiczna sytuacja na Ukrainie spowodowała zakłócenia na Morzu Czarnym i w innych regionach, zaostrzając zakłócenia w  łańcuchach dostaw, przeciążenie portów i problemy z wymianą załóg  spowodowane pandemią Covid-19 – stwierdza kapitan Rahul Khanna, globalny szef doradztwa w zakresie ryzyka morskiego w AGCS.

- Rosnąca liczba problemów wywoływanych przez duże statki, takich jak pożary, wejścia na mieliznę i złożone operacje ratownicze, nadal stanowią wyzwanie dla właścicieli statków i ich załóg - dodaje kapitan Khanna.

Według raportu w ciągu ostatniej dekady doszło do prawie 900 całkowitych strat (892). Południowe Chiny, Indochiny, Indonezja i region morski Filipin to główne regiony zagrożeń.  Tu zanotowano jedną piątą strat w 2021 r. (12) i jedną czwartą strat w ciągu ostatniej dekady (225). Rozwój handlu morskiego, zatłoczone porty, starsze statki i ekstremalne warunki pogodowe to główne czynniki decydujące o stratach, wypadkach i incydentach. 

W wymiarze globalnym, statki towarowe (27) odpowiadają za połowę jednostek powyżej 100 tys. BRT  utraconych w ciągu ostatniego roku i 40% w ciągu ostatniej dekady. Główną przyczyną całkowitych strat w ciągu ostatniego roku, wynoszących 60% (32) było utracenie szczelności statku, jego zalanie, a wreszcie zatonięcie.

Chociaż łączne straty spadły w ciągu ostatniego roku, liczba zgłoszonych wypadków lub incydentów związanych z żeglugą wzrosła. Wyspy Brytyjskie odnotowały największą liczbę (668 z 3000). Uszkodzenia maszyn stanowiły ponad jeden na trzy incydenty na świecie (1311), a następnie kolizje (222) i pożary (178), przy czym liczba pożarów wzrosła o prawie 10%.

Ilustracje: AGCS

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.