• <
escort_980x120_gif_2020

H2eBuffer w Szczecinie – czy wodór pomoże stabilizować sieci? Pytamy Eneę o szczegóły projektu

09.09.2021 22:14 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo H2eBuffer w Szczecinie – czy wodór pomoże stabilizować sieci? Pytamy Eneę o szczegóły projektu

Partnerzy portalu

H2eBuffer w Szczecinie – czy wodór pomoże stabilizować sieci? Pytamy Eneę o szczegóły projektu  - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

W czerwcu Enea Operator, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński zaangażowały się we wspólny projekt naukowo-badawczy o nazwie H2eBuffer. Jego celem jest budowa systemu magazynującego energię i stabilizującego sieć energetyczną, który będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzony z instalacji OZE. Pytamy Eneę o szczegóły projektu i miejsce wodoru w strategii spółki.

Dynamiczny rozwój OZE w Polsce wymaga stabilizacji pracy dystrybucyjnej sieci energetycznej. H2eBuffer ma zwiększyć efektywność wykorzystania zielonej energii.

– H2eBuffer jest projektem badawczo-rozwojowym – podkreśla w odpowiedzi na pytania GospodarkaMorska.pl Grupa Enea. – Ma na celu opracowanie systemowego rozwiązania stabilizującego pracę sieci elektroenergetycznej w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego, które umożliwią efektywne zarządzanie energią elektryczną, pochodzącą głównie ze źródeł odnawialnych. Ma także podnieść bezpieczeństwo i niezawodność sieci, a także wpłynąć na poprawę parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.

W ramach projektu zostanie opracowana metodyka badawcza obejmująca dobór i agregację danych wejściowych i kształtowanie relacji między elementami składowymi (układy interakcji przestrzennych). Zastosowane zostaną metody z obszaru sieci neuronowych, badań operacyjnych, ekonometrii przestrzennej, Network Analyst ArcGIS oraz zarządzania wodorowymi łańcuchami dostaw.

Gospodarka Morska

H2eBuffer pozwoli przede wszystkim na opracowanie rekomendacji dotyczących optymalnych wartości parametrów instalacji stabilizujących pracę sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem zjawiska konwersji energii elektrycznej na wodór. – Będą one rezultatem przeprowadzonej analizy czasu reakcji i krzywej narastania, która zostanie wykonana z wykorzystaniem centralnego systemu akwizycji danych pomiarowych oraz programów narzędziowych do obsługi jakości energii – wyjaśnia Enea.

Dlaczego Pomorze Zachodnie? Enea wyjaśnia, że region cechuje się jednym z największych w Polsce nasyceniem odnawialnych źródeł energii. Zachodniopomorskie dysponuje prężnie działającymi jednostkami naukowymi z potencjałem odpowiadającym realizacji projektu. Poza tym w dużej mierze leży na obszarze działalności Enei Operator.

Wyzwaniem będzie zbudowanie prototypu systemu

Co będzie największym wyzwaniem w realizacji projektu? Enea wskazuje, że będzie to zbudowanie prototypu systemu.
– Na początku zostanie zbudowany wielokryterialny, teoretyczny model służący do opracowania architektury systemu stabilizującego pracę sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem technologii modułowej instalacji wodorowego bufora energetycznego – wyjaśnia spółka.

Tu Enea wylicza kolejne wyzwania. Będą one dotyczyły łączenia elektrolizera, systemu sprężania wodoru, zbiornika magazynowego oraz systemu przeładunkowego wodoru ze zbiornika na urządzenia transportowe oraz systemu informatycznego i systemu automatyki do zarządzania pracą instalacji, zapewniającego jego automatyczną i efektywną pracę. Testem okaże się próba połączenia także centralnego systemu inteligentnego zarządzania pracą systemu obejmującego powyższe elementy składowe rozmieszczone w optymalnych pod względem logistycznym i technicznym lokalizacjach.

H2eBuffer testem wodorowym dla Enei

Rozwój gospodarki wodorowej ma być jednym z filarów transformacji energetycznej w wielu krajach. W Polsce przygotowywana jest Polska Strategia Wodorowa, a kolejne spółki informują o inwestycjach w technologie wodorowe. Czy H2eBuffer jest jednym przedsięwzięciem Enei? Spółka wyjaśnia, że jest to projekt badawczo-rozwojowy i z jego specyfiki wynika nieprzewidywalność wyników.

– Realizujemy ten projekt właśnie w celu określenia możliwości technicznych, opłacalności i efektywności głównie do celów stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. W wyniku projektu opracowane zostaną rekomendacje dotyczące rozwoju technologii wodorowych w działalności Enei Operator. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że ostatnia część projektu poświęcona jest perspektywie użytkowego wykorzystania wodoru – wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania.

W ramach wodorowego buforu energetycznego zostaną zbadane cztery funkcje użytkowe wodoru. Eksperci przeanalizują jego rolę jako paliwa powstałego w wyniku konwersji z energii elektrycznej, formy magazynowania energii elektrycznej, nośnika energii elektrycznej (forma zamienna) oraz paliwa energetycznego stosowanego do celów wewnętrznej konsumpcji Enei Operator, np. do zasilania samochodów firmowych. Nasza redakcja z pewnością będzie informować o wynikach projektu H2eBuffer.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.