• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Dyrektor generalny DCT Gdańsk: "Otwieramy nową erę w przeładunkach kontenerowych na Bałtyku" [ROZMOWA]

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Dyrektor generalny DCT Gdańsk: "Otwieramy nową erę w przeładunkach kontenerowych na Bałtyku" [ROZMOWA]

Partnerzy portalu

Dyrektor generalny DCT Gdańsk: "Otwieramy nową erę w przeładunkach kontenerowych na Bałtyku" [ROZMOWA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. DCT

– DCT Gdańsk to prawdziwy terminal XXI wieku, a rozbudowa przyniesie najnowszą niskoemisyjną technologię, z której byłby dumny każdy europejski port – mówi Charles Baker, dyrektor generalny w DCT Gdańsk.

Anna Konopka, GospodarkaMorska.pl: Panie dyrektorze, to już niemal siedem miesięcy pracy dla największego terminala kontenerowego w Polsce. Czy zadomowił się Pan na nowym stanowisku i w Gdańsku?

Charles Baker, DCT Gdańsk: Nie jestem pewien, czy miałem czas, żeby się zaaklimatyzować! Byliśmy tak zajęci planowaniem rozbudowy trzeciego terminalu (Baltic Hub 3), przetargu na grunty OTL i wielu innych projektów w DCT, że wydaje się mało prawdopodobne, że minęło już siedem miesięcy. 

Muszę jednak powiedzieć, że bardzo podoba mi się Trójmiasto i Polska ogólnie. Jestem również bardzo szczęśliwy, że mam świetny zespół w DCT, z którym mogę współpracować. Teraz „cieszę się” moją pierwszą zimą od dziewięciu lat. To naprawdę miłe doświadczenie po tak długim okresie ciągłego lata na Kubie… Szczerze mówiąc, to tęskniłem za kolorami jesieni i pięknem śniegu i lodu w zimie!

Swoją funkcję pełni Pan od lipca. Jak Pan ocenia kondycję DCT Gdańsk w momencie objęcia stanowiska?

Kiedy przyjechałem do Gdańska, DCT był największym terminalem kontenerowym na Bałtyku, największym terminalem kontenerowym w Polsce i jednym z 15 największych terminali portowych w Europie służącym jako brama transportowa do Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko dzięki skutecznemu przywództwu i oczywiście świetnemu zespołowi profesjonalistów, który DCT ma w firmie od początku działalności - od 2007 roku. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia budowy nowego terminala – Baltic Hub 3 (BH3), ale również do innych projektów, które planujemy dla DCT i firmy w Polsce.

Sporo mówimy o Bultic Hub 3. Rozpoczęcie budowy nowego terminala zaplanowano na drugą połowę 2022 roku a jego uruchomienie - w połowie 2024. Jak idą przygotowania, oraz dlaczego to tak przełomowa inwestycja?

Jesteśmy w trakcie przygotowania inwestycji od strony formalnej, co zawsze zajmuje trochę czasu. Budowa trzeciego terminalu – Baltic Hub 3 – otwiera nową erę w przeładunkach kontenerowych na Bałtyku. DCT Gdańsk to prawdziwy terminal XXI wieku, a rozbudowa przyniesie najnowszą niskoemisyjną technologię, z której byłby dumny każdy europejski port. Baltic Hub 3 znacznie poprawi naszą ofertę usług dla naszych klientów i jest znaczącym bodźcem do przyciągania nowych usług lub sojuszy żeglugowych, a także wspierania rozwoju Polski i sąsiednich gospodarek.

Dzięki tej inwestycji Polska może nadal konkurować z portami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Hamburg, Bremerhaven czy Rotterdam. Dodanie trzeciego terminala pozwoli DCT obsługiwać nie tylko polski rynek, ale także cały region bałtycki i śródlądowych sąsiadów Polski.

Z Pana punktu widzenia, jak się przedstawia ogólna sytuacja w polskich portach kontenerowych?

Polska powinna być dumna ze swoich portów kontenerowych, ponieważ zarówno Gdańsk, jak i Gdynia mogą pochwalić się inwestycjami ze strony globalnych operatorów terminali (PSA, ICTSI i HPH). Ci operatorzy są wiodącymi deweloperami i operatorami portów oraz zobowiązali się do inwestowania w nowoczesne obiekty, urządzenia i systemy wspierające handel międzynarodowy. 

Władze portu wykazują wizję i ambicję wspierania rozwoju handlu i zademonstrowania międzynarodowej branży spedycyjnej i logistycznej, jak wydajna i kompetentna jest Polska jako brama dla Europy Środkowo-Wschodniej, oraz jako hub dla krajów bałtyckich. Oczywiście problemem są ograniczenia mocy produkcyjnych, ale planowane są przyszłe inwestycje, aby temu zaradzić. Na przykład w DCT zaoferujemy 5,0 MTEU do końca 2024 r., czyli za trzy lata.

Wiele mówi się o planach budowy terminala głębokowodnego w Świnoujściu. Jak Pan postrzega tę inwestycję w kontekście działalności DCT Gdańsk? Czy nowy terminal wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem, a może będzie konkurencją?

Jeśli chcemy naprawdę konkurować na równych zasadach z Rotterdamem i Hamburgiem, musimy zapewnić sobie wzrost skali DCT Gdańsk i skoncentrowanie polskich zdolności przeładunkowych w jednym regionie, tj. Trójmieście, oraz dalszy rozwój istniejącego już w Gdańsku hubu.

Trójmiejska lokalizacja jest korzystniejsza?

Ze względu na swoje położenie i infrastrukturę Gdańsk jest idealną lokalizacją jako główny hub dla Polski, krajów CEE i krajów bałtyckich. Przygotowujemy się do tego z BH3 i możemy dodać dodatkowe udogodnienia, jeśli będzie to wymagane w przyszłości. Rozbudowa terminalu stwarza atrakcyjne środowisko do pozyskiwania nowych usług i sojuszy żeglugowych zainteresowanych współpracą z Baltic Hub.

W przypadku innych lokalizacji nie jest to po prostu kwestia budowy portu i nagłego przyciągnięcia do niego ładunków. Porty trójmiejskie są połączone z zapleczem autostradami i kolejami, posiadają zaplecze spedycyjne, transportowe, magazynowe, holownicze i morskie. Jest to niezwykle trudne do odtworzenia w miejscu, które w zasadzie powstaje od podstaw, bez połączeń autostradowych i kolejowych, dodatkowo jest znacznie dalej od dużych ośrodków towarowych, takich jak Warszawa. 

Niestety, jeśli nie ma wystarczająco przekonujących powodów, aby skorzystać z ich np. bardziej efektywnych, tańszych usług, bliskości rynku, to mimo dużego lokalnego entuzjazmu musimy być ostrożni z prywatnym kapitałem i środkami publicznymi i obiektywnie oceniać zalety takich inwestycji w tej chwili. Polska musi wesprzeć silne istniejące porty, aby umocnić swoją pozycję między Le Havre do Gdańskiem, zagwarantować bezpośrednie usługi na każdym głównym szlaku handlowym. Jedynym sposobem na przyciągnięcie tego zakresu usług będzie wspieranie istniejących i rozwijających się portów, jak Gdynia i hub, który rozbudowujemy w Gdańsku o potrzebne inwestycje drogowe, kolejowe i logistyczne.

Przenieśmy się do wspomnianej Gdyni, która ma się stać centrum polskiego offshore. Co Pan sądzi o projekcie Portu Zewnętrznego?

Oczywiście monitorujemy, co robią inne polskie porty, m.in. w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, którą wszyscy uważamy za potrzebną do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Polska oczywiście potrzebuje infrastruktury do obsługi deweloperów morskich farm wiatrowych i nie ma na to zbyt wielu lokalizacji. Infrastruktura DCT Gdańsk są wysoce wyspecjalizowana jako terminal kontenerowy. Dlatego koncentrujemy się na biznesie kontenerowym.

Niemniej jednak bierzemy pod uwagę możliwość wejścia w inne obszary działalności, gdyż jesteśmy strategicznymi aktywami narodowymi i wszyscy musimy starać się wspierać rozwój kraju. PSA International i IFM Investors, nasi dwaj zagraniczni udziałowcy, obsługują obiekty portowe w sektorach nie kontenerowych, takich jak drobnica, specjalistyczne usługi morskie, takie jak holowanie i obsługa instalacji na morzu. DCT jest otwarte na nowe obszary biznesowe.

Ciekawie kształtuje się również rynek kontenerowy w Gdyni. Port notuje trend wzrostowy w przeładunku kontenerów. Co to oznacza dla Gdańska?

Oba porty odnotowują wzrost, co jest bardzo zachęcające. To oznacza, że Polska i nasi klienci również się rozwijają. W 2021 roku DCT Gdańsk przeładował ponad 2,09 mln TEU, nasz rekordowy roczny wolumen. Rocznie obsługujemy ponad 700 jednostek, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata i to niesamowite, że Gdańsk jest obecnie trzynastym największym portem w Europie po zaledwie 14 latach działalności. 

Jedyny na Bałtyku terminal gotowy na mega statki już mamy i wierzę, że dzięki Baltic Hub 3 DCT Gdańsk przekształci się w hub o znaczeniu europejskim dzięki połączeniu doskonałej lokalizacji, bazy ładunkowej i ciągłej koncentracji w sprawie doskonałości operacyjnej. Dlatego chcemy się rozwijać, ponieważ będziemy zwiększać pojemność i potrzebujemy ładunku, aby z niego korzystać!

Jak Pan ocenia inwestycje Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz PKP Polskich Linii Kolejowych? Mam na myśli inwestycje dostępowe do Portu Północnego. Czy są wystarczające by obsłużyć rozbudowany DCT, a może widzi Pan jakieś niedociągnięcia?

To niezwykle ważne, że w celu usprawnienia transportu kontenerów koleją, równoległe inwestycje w infrastrukturę sieci kolejowej potrzebne są w całej Polsce. A to dlatego by usunąć wąskie gardła i poprawić wydajność dzięki lepszej sygnalizacji i stałej prędkości pociągów.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk rzeczywiście zainwestował w dodatkowy tor kolejowy oraz budowę dwujezdniowego dojazdu z wiaduktem nad liniami kolejowymi. Ostatnie prace zakończyły się w marcu 2021 roku. Port rozwija się więc wraz z DCT stale inwestując w kolej, infrastrukturę i nowe rozwiązania dla naszych klientów. Jesteśmy już największym intermodalnym punktem przeładunkowym w Polsce i jednym z pięciu największych portów europejskich pod względem ilości kontenerów kolejowych. Obecnie zakończyliśmy budowę naszego terminalu kolejowego, który zwiększył swoją przepustowość do 750 000 TEU, podwajając obecną przepustowość torów.

Patrząc na skalę działań DCT Gdańsk łatwo zauważyć, jak ważna jest dla was społeczna odpowiedzialność biznesu. A szczególnie istotny jest dla terminala sąsiad - dzielnica Stogi. Wśród ciekawszych działań jest powstanie kompensacji przyrodniczej na plaży w celu ochrony cennych gatunków ptaków. Ale nie tylko. Terminal dołożył pieniądze na remont i komputery dla biblioteki społecznej na Stogach. Dlaczego dziś coraz częściej nowoczesne terminale angażują się w życie lokalnej społeczności?

Nie postrzegamy naszych działań CSR jako obowiązku. Stawiamy się raczej w roli  odpowiedzialnego korporacyjnego obywatela, zainteresowanego rozwojem naszej okolicy, bo tu mieszka wielu z naszych 1100 pracowników.

W 2021 DCT zrealizowało 20 różnych projektów społecznych z 15 różnymi partnerami. Wspieramy edukację, aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz pomagamy seniorom. Współpracujemy i wspieramy policję, straż pożarną, nauczycieli, uczelnie, naukę, kluby sportowe, fundacje i hospicja. DCT Gdańsk wspólnie z Portem Gdańsk zorganizował również 30 września spotkanie z radnymi dzielnic Stogi, Przeróbka i Krakowiec-Górki Zachodnie. Zainicjowaliśmy to spotkanie, aby porozmawiać o planowanym rozwoju DCT poprzez budowę Baltic Hub 3 oraz porozmawiać z naszymi sąsiadami - mieszkańcami Gdańska o ich potrzebach i oczekiwaniach związanych z rozwojem terenów portowych. Chcemy, aby była to standardowa forma kontaktu z lokalnymi społecznościami.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.