• <
BOTA_2023

Do końca bieżącego roku można składać wnioski w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

gm

30.12.2022 15:43 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Do końca bieżącego roku można składać wnioski w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Partnerzy portalu

Do końca bieżącego roku można składać wnioski w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze - GospodarkaMorska.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że ponad 521 tys. zł wsparcia trafiło dotąd do płatników składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Wnioski o wsparcie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS można składać tylko do końca tego roku.

- Płatnicy składek z określonych branż, którzy mieli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, jeszcze przez kilka dni, do końca tego roku, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne. Wynosi ono 3010 zł za każdego ubezpieczonego i jest nieopodatkowane - powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wnioski (RJS) można składać od 30 września 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. O pomoc mogą ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Są to podmioty operujące na terenach, przez które przepływa Odra. Dotychczas wypłacono ponad 521 tysięcy złotych. Do spełnienia jest też kilka warunków ogólnych, jak prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.), zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby uzyskać pomoc, konieczne jest przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 roku. Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł przysługuje za każdego ubezpieczonego spełniającego warunki ustawowe. Od świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega ono potrąceniom i egzekucji. Świadczenie będzie stanowiło tzw. "pomoc de minimis".

Informacja o wypłaconej na rachunek bankowy kwocie jednorazowego świadczenia, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia i zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 

Fot. Depositphotos

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.