• <

Zasady Posejdona – IMO 2050

ew

20.03.2020 09:40 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Zasady Posejdona – IMO 2050 - GospodarkaMorska.pl

W ostatnich latach Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podjęła wiele istotnych działań w celu zapobieżenia zanieczyszczaniu środowiska przez przemysł morski. Począwszy od strategii IMO 2020, która dotyczy ograniczenia emisji siarki, po strategię znaną jako IMO 2050, mającą na celu zmniejszenie całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50% do 2050 r., dążąc do całkowitego jej wyeliminowania do 2100 r.

Tzw. „Zasady Posejdona” zostały ogłoszone w czerwcu 2019 r. wraz z umową ramową, która reguluje kwestie związane z dostosowaniem działalności inwestorów żeglugowych do wymogów IMO 2050. Zasadami Posejdona zarządza Stowarzyszenie Zasad Posejdona (Poseidon Principles Association). Zasady opisano jako ramy dla uwzględnienia kwestii klimatu w decyzjach dotyczących pożyczek w celu promowania dekarbonizacji żeglugi międzynarodowej. Zgodnie z umową ramową sygnatariusze, tacy jak pożyczkodawcy, leasingodawcy i poręczyciele finansowi, ocenią zrównoważony rozwój statków w ich istniejących i przyszłych „portfelach żeglugowych”, stosując roczny wskaźnik wydajności („AER”). Do obliczenia AER, sygnatariusze wykorzystają dane, które wszyscy właściciele statków są obecnie zobowiązani przesłać IMO w sprawie wydajności ich floty. Obowiązkowy system gromadzenia danych na temat oleju napędowego IMO („DCS”) wymaga od statków o pojemności brutto 5000 lub większej, żeglujących na całym świecie, gromadzenia danych i przekazywania ich do bazy danych IMO. 

Sygnatariusze będą zobowiązani do ujawnienia, czy ich portfele żeglugowe są zgodne z celami klimatycznymi umowy ramowej. W rzeczywistości oznacza to, że banki będą traktowały priorytetowo klientów spełniających poziomy docelowe, określone przez IMO, przez co ​​armatorzy poszukujący zewnętrznego finansowania będą musieli zająć się dekarbonizacją. 

Zasady Posejdona zostały opracowane przez trzy globalne banki żeglugowe: Citi Bank, Société Générale i DNB we współpracy z wiodącymi graczami z branży, w tym AP Møller Mærsk, Cargill, Euronav, Gram Car Carriers i Lloyd's Register. Aktualnie ponad 17 wiodących banków, reprezentujących 140 mld USD w finansowaniu żeglugi, jest sygnatariuszami Zasad Posejdona, co oznacza, że ​​są zobowiązani do zapewnienia, że ​​ich portfele żeglugowe są zgodne z zasadami, mającymi na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W dniu 23 stycznia 2020 r. ogłoszono, że BNP Paribas i Credit Suisse podpisały się pod Zasadami Posejdona, a 31 stycznia 2020 r. pierwszy ubezpieczyciel kredytów (Bpifrance, poprzez swoją spółkę zależną Bpifrance Assurance Export, francuska agencja kredytowa) podpisał umowę ramową.

Przewidziano cztery Zasady Posejdona: Ocena; Odpowiedzialność; Egzekwowanie; Przejrzystość.  

Zasada 1: Ocena dopasowania do klimatu (climate alignment)

Sygnatariusze zobowiązują się do corocznego mierzenia intensywności emisji dwutlenku węgla i oceny dostosowania do klimatu swoich portfeli żeglugowych. Wytyczne techniczne przewidują różne sposoby oceny dopasowania do klimatu, jednak w celu pomiaru intensywności emisji dwutlenku węgla i dopasowania, sygnatariusze mogą polegać tylko na certyfikacie intensywności emisji węgla i dopasowania do klimatu wydanym przez uznaną organizację IMO oraz zweryfikowanymi przez IMO Danymi DCS.

Zasada 2: Odpowiedzialność

Sygnatariusze zobowiązują się polegać wyłącznie na danych IMO DCS i dostawcach usług zatwierdzonych przez IMO. Ma to na celu zagwarantowanie, że ocena jest praktyczna, dokładna i rzetelna oraz promuje zaufanie do Zasad Posejdona.

Zasada 3: Egzekwowanie

Mechanizm egzekwowania zapewniający, że armatorzy przekazują sygnatariuszom odpowiednie informacje, udzielają odpowiednich zgód na udostępnienie informacji oraz że obowiązują między nimi polityki prywatności.

Dane DCS przekazane IMO są anonimizowane. Może to stanowić potencjalną przeszkodę dla sygnatariuszy podczas oceny dopasowania klimatycznego konkretnego statku, ponieważ armatorzy nie mają obowiązku udostępniania im danych zawierających szczegółowe informacje. Planowanym jest zobowiązanie armatorów względem sygnatariuszy do dostarczenia niezbędnych informacji w celu obliczenia intensywności emisji dwutlenku węgla i określenia czynników wpływających na klimat. 

Zasada 4: Transparentność

Każdy sygnatariusz publicznie potwierdzi swój status „Sygnatariusza Zasad Posejdona” i zgłosi do 30 listopada każdego roku ogólne dostosowanie się do Zasad przez portfele żeglugowe. Ponadto, każdy sygnatariusz będzie, zgodnie z harmonogramem, co roku publikował raport na temat wykonywania przez siebie obowiązków związanych z umową ramową, do której przystąpił.

Zasady Posejdona – IMO 2050 są kolejnym po IMO 2020 proekologicznym ruchem Międzynarodowej Organizacji Morskiej na ogromną skale. Nawiązanie współpracy z instytucjami finansującymi przemysł morski bardzo mocno wpłynie na działania armatorów, którzy – by uzyskać stosowne wsparcie zewnętrzne – będą zmuszeni do uwzględnienia w swoich planach biznesowych wdrożenia proekologicznych rozwiązań. Działanie to może jednak odbić się na kosztach, jakie armatorzy poniosą w związku z wdrożeniem zamierzonych działań, co z kolei prawdopodobnie odbije się na wzroście cen w całym przemyśle morskim.

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

Źródło: www.poseidonprinciples.org

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.