• <
urząd_morski_gdynia_2021

MIiR: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wdrożona w ok. 50 proc.

pc

30.09.2019 11:00 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska MIiR: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wdrożona w ok. 50 proc.
MIiR: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wdrożona w ok. 50 proc. - GospodarkaMorska.pl

Na koniec kadencji rządu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest wdrożona w ok. 50 proc., a 1 bln zł z pieniędzy publicznych z planowanych 1,5 bln zł pracuje już w gospodarce - poinformował w poniedziałek resort inwestycji i rozwoju.

Minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił na konferencji prasowej, prezentując dokonania ministerstwa, że SOR był swego rodzaju "biznesplanem", który miał rozruszać gospodarkę, pobudzić inwestycje.

Strategia została przyjęta przez rząd w lutym 2017 r. Znajduje się w niej blisko 200 najważniejszych projektów prorozwojowych na najbliższe lata. Są to m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, programy Mieszkanie plus, Dostępność plus, zwiększenie udziału partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach realizowanych przez państwo, rozwiązania legislacyjne jak np. Konstytucja Biznesu.

Kwieciński wyjaśnił, że w ramach SOR założono, że do końca 2025 roku zostaną uruchomione inwestycje o wartości 1,5 bln zł. Ministerstwo wyjaśniło, że po czterech latach kadencji strategii wdrożona jest w ok. 50 proc., a bilion złotych z pieniędzy publicznych już pracuje w gospodarce.

W ramach SOR zakończono 88 projektów, 286 jest w realizacji. Wśród zakończonych programów jest - jak wymienił - obniżony CIT czy mały ZUS dla firm, Konstytucja Biznesu.

Kwieciński zaznaczył, że działanie SOR oraz rządu, realizowane programy prorozwojowe, spowodowały, że Polska w ub.r. rozwijała się w tempie 5,1 proc. Ocenił, że w br. będzie to 4,5 proc. "To jeden najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie i na świecie" - podkreślił. Przypomniał, że w 2015 r. rozwijaliśmy się w tempie 3,8 proc.

Szef resortu inwestycji i rozwoju podał też inne przykłady. Dochód rozporządzalny na osobę w 2018 r. - 1693 zł; w 2015 r. - 1386; przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - ponad 4 tys. zł; w 2015 r. - ponad 3,4 tys.; liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców w połowie 2019 r. - 383; w 2015 r. - 367; stopa bezrobocia w lipcu 2019 r. - 5,2 proc.; w 2015 r. - 10 proc.; PKB na mieszkańca Polski w relacji do średniej UE wyniósł 71 proc. - w 2015 roku było to 68 proc.

Kwieciński odniósł się również do inwestycji. W 2015 r. wartość inwestycji (nakłady brutto na środki trwałe) wyniosły 361 mld zł, w 2018 roku było to o ponad 20 mld zł więcej.

Udział inwestycji w PKB w 2015 r. wynosił 20,1 proc., w 2018 roku było to 18,2. Zaznaczył, że nominalnie wartość inwestycji publicznych i prywatnych jest "znacząco wyższa" niż cztery lata temu.

"Inwestycje znacząco będą rosły, widzimy to po danych z zeszłego roku, kiedy mieliśmy wzrost inwestycji o prawie 9 proc. W tym roku mamy jeszcze wyższe wzrosty, bo w pierwszym kwartale 2019 r. rosły prawie 13 proc., w drugim kwartale o 9 proc. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie jeszcze wyższy niż w zeszłym roku" - podkreślił.

Ocenił, że perspektywiczne są dane dotyczące inwestycji prywatnych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. "W pierwszym kwartale br. to było ponad 22 proc., w drugim kwartale ponad 17 proc., średnio za pierwsze półroczne ten wzrost wśród tych firm był na poziomie 19 proc. Inwestycje wyraźnie rosną" - dodał.

Minister zapewnił, że rząd "dba o fundusze" unijne. Wskazał, że pod koniec 2015 roku zagrożonych było 30 mld zł w związku z brakiem realizacji inwestycji publicznych współfinansowanych z Unii. To spowodowało, że wartość inwestycji w 2016 roku spadła w porównaniu do 2015 r. o blisko 30 mld zł do 335 mld zł. W kolejnych latach - w związku z uruchomieniem perspektywy unijnej - inwestycje już ruszyły.

Kwieciński poinformował, że obecnie jest realizowanych 53 tys. projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, w "umowach" jest 420 mld zł z czego 255 mld zł - to pieniądze z UE. Dodał, że do tej pory podpisano umowy na 3/4 alokacji, jedna trzecia tych środków już jest wydana i rozliczona (109 mld zł), co zdaniem Kwiecińskiego stawia nas w gronie liderów europejskich.

Minister wskazał, że w ramach przyszłej perspektywy na lata 2021-2027 udało się już wynegocjować wsparcie dla inwestycji zwianych z rozwojem infrastruktury gazowej. Kwieciński podkreślił, że jest to jeden z wyjątków, gdyż KE nie chce finansować inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. Dodał, że w kolejnych latach fundusze UE trafią ponadto na inwestycje zwiane z zarządzaniem ruchem na lotniskach oraz na duże inwestycje infrastrukturalne jak Via Carpatia, czy projekty związane z CPK.

Szef MIiR dodał, że jednym z celów na przyszłość, to podniesienie do 5 proc. udziału partnerstwa publiczno-prywatnego, przy inwestycjach realizowanych przez państwo. Kolejnymi to "rozruszanie" programu Mieszkanie plus, czy zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34362,00 $ tona 0,20% 15 wrz
 Cynk 3051,00 $ tona 1,23% 15 wrz
 Aluminium 2867,00 $ tona 0,74% 15 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.