• <

GUS: przychody firm w I kw. br. wzrosły o 4,3 proc. rdr; w takim samym stopniu wzrosły inwestycje

Strona główna Prawo, polityka GUS: przychody firm w I kw. br. wzrosły o 4,3 proc. rdr; w takim samym stopniu wzrosły inwestycje
GUS: przychody firm w I kw. br. wzrosły o 4,3 proc. rdr; w takim samym stopniu wzrosły inwestycje - GospodarkaMorska.pl

ew

25.05.2020 Źródło: PAP

Przychody firm w I kw. br. wzrosły o 4,3 proc. rdr, ale koszty uzyskania były wyższe o 5,7 proc. - wynika z poniedziałkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Inwestycje firm wzrosły o 4,3 proc., wobec wzrostu o 22,8 proc. w tym samym okresie 2019 r.

"W I kwartale 2020 roku wzrost przychodów z całokształtu działalności (4,3 proc.) był niższy niż wzrost kosztów ich uzyskania (5,7 proc.). Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej" - napisano poniedziałkowym komunikacie GUS.

"Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 4,3 proc. od notowanych w I kwartale 2019 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 22,8 proc.)" - dodano.

Zgodnie z danymi GUS przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 3,8 proc., a koszty tej działalności – o 4,5 proc. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 30,1 mld zł i był niższy o 9,9 proc. niż w I kw. 2019 roku.

Zysk netto wyniósł 39,0 mld zł i był wyższy o 2,1 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2019 roku, a strata netto wyniosła 20,5 mld zł i zwiększyła się o 9,5 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,5 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 72,7 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,7 proc. przed rokiem).

GUS obliczył, że w przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 73,4 proc. jednostek (przed rokiem 76,0 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 70,3 proc. (wobec odpowiednio 85,3 proc. przed rokiem).

"Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,5 proc. do 3,9 proc., wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,3 proc. do 3,0 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 3,4 proc. do 2,4 proc. (...) Największe pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,7 p. proc.)" - czytamy w informacji GUS.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego, w I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 29,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

"Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (wzrost o 12,8 proc.), natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu nieco spadły (o 0,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 18,3 proc.)" - wyjaśnia GUS.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 14,3 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 14,1 proc. wobec wzrostu o 18,5 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,2 proc. podczas gdy w I kwartale ub. roku nakłady były podobne do notowanych rok wcześniej).

Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 45,8 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 30,0 proc.).
Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.