• <
PZT_1100x200_gif_2020

50 lat temu Polski Rejestr Statków został przyjęty do IACS

Strona główna Porty, logistyka 50 lat temu Polski Rejestr Statków został przyjęty do IACS
50 lat temu Polski Rejestr Statków został przyjęty do IACS - GospodarkaMorska.pl
www.iacs.org.uk

sons

02.10.2020 Źródło: PRS

1  października 1970 r. Polski Rejestr Statków został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych (International Association of Classification Societies IACS), które zostało powołane do życia we wrześniu 1968 r. O przyjęciu PRS do Stowarzyszenia decydowały reputacja wynikająca z jakości klasyfikowanej floty, publikowanych Przepisów oraz najwyższy inżynieryjno-techniczny poziom instytucji. Członkostwo PRS w IACS miało znaczenie z perspektywy ewentualnego włączenia PRS do klauzuli klasyfikacyjnej ubezpieczeń morskich.

W październiku 1971 r. Komitet ds. ładunków Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli i Syndykatów Morskich Lloyd’s włączył PRS do klauzuli ubezpieczeniowej (Institute Classification Clause). Tym samym PRS został jednym z 10 towarzystw klasyfikacyjnych objętych tą klauzulą. Dzięki temu armatorzy i załadowcy statków klasyfikowanych przez PRS mogli uzyskiwać najkorzystniejsze stawki ubezpieczeniowe.

Od samego początku członkostwa w IACS PRS aktywnie włączył się w pracę grup roboczych Stowarzyszenia, które koncentrowały się na opracowaniu jednolitych wymagań dotyczących konstrukcji i wytrzymałości kadłuba, materiałów i wyposażenia statków oraz metodyki nadzoru. Warto wspomnieć, że opracowane zostały wspólne wymagania dla masowców i zbiornikowców znana pod nazwą Common Structural Rules (CRS). PRS uczestniczy również w pracach organów zarządzających, jakimi są Rada IACS oraz Grupa ds. polityki ogólnej (GPG). Wraz z postępem technicznym towarzystwa klasyfikacyjne w coraz większym stopniu koncentrują się na niezawodności i wydajności operacyjnej systemów komputerowych istotnych dla bezpieczeństwa statku. Dominuje pogląd, że obecnie systemy cybernetyczne są tak samo ważne dla bezpieczeństwa statku, jak jego integralny kadłub czy sprawne urządzenia maszynowe. Mając powyższe na uwadze IACS podejmuje działania w kierunku wypracowania praktycznych rozwiązań na rzecz operacyjnego bezpieczeństwa statków. W rocznicę przyjęcia PRS do IACS przypada również 3 rok przewodniczenia Komitetowi Jakości IACS przez Łukasza Korzeniewicza, ‘szefa jakości’ PRS. Komitet Jakości IACS, będący jednym z głównych ciał IACS, jest odpowiedzialny między innymi za utrzymanie najwyższego poziomu IACS Quality System Certification Scheme (QSCS), określanego przez przedstawicieli globalnej gospodarki morskiej jako złoty standard klasyfikacji.

Założycielami IACS było 7 towarzystw klasyfikacyjnych: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai i Registro Italiano Navale. Obecnie skład IACS stanowi 12 towarzystw, w gronie których jest PRS.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie prowadzi działalność, dedykowaną unifikacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa statków i czystości środowiska morskiego. Jego członkowie poprzez wsparcie techniczne, weryfikacje zgodności oraz badania i rozwój wnoszą znaczący wkład w bezpieczeństwo i ochronę środowiska morskiego. Ponad 90% światowej floty handlowej jest objęte wymaganiami i standardami, dotyczącymi projektowania, budowy i nadzoru nad statkami, które ustala 12 towarzystw klasyfikacyjnych stowarzyszonych w IACS

port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 63,92 $ baryłka  0,95% 13:54
 Cyna 27500,00 $ tona -6,97% 26 lut
 Cynk 2821,00 $ tona -2,52% 26 lut
 Aluminium 2202,00 $ tona -0,94% 26 lut
 Pallad 2354,50 $ uncja  0,21% 13:54
 Platyna 1194,45 $ uncja  0,30% 13:54
 Srebro 26,47 $ uncja  -0,64% 13:54
 Złoto 1732,35 $ uncja  0,54% 13:54

Dziękujemy za wysłane grafiki.