• <
gryfia_70lat

29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych

ac

16.07.2021 09:16 Źródło: 8FOW
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie 29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych

Partnerzy portalu

29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych - GospodarkaMorska.pl
Fot. 8 FOW

Stawianie zagród minowych, transport drogą morską żołnierzy i techniki wojskowej, a także pełnienie roli okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych oraz sojuszniczych zespołach okrętów to główne zadania realizowane przez okręty 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych. W środę, 14 lipca obchodzona jest 29. rocznica utworzenia jednostki.

"Rocznica utworzenia jednostki jest to szczególna okazja do uczczenia jej historii i tradycji oraz pamięci ludzi, którzy w niej służyli, a także uhonorowania tych, którzy współcześnie poświęcają znaczną część swojego życia trudnej i odpowiedzialnej służbie. [...] Dziękując Wam za dotychczasowy trud i zaangażowanie, jestem jednocześnie przekonany, że tak jak do tej pory będziemy wspólną pracą utrwalać wysoką pozycję dywizjonu wśród jednostek Wojska Polskiego, a szczególnie wśród jednostek Marynarki Wojennej i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Z okazji Święta Jednostki, całemu jej stanowi osobowemu, rodzinom oraz wszystkim związanym z jej historią na przestrzeni lat składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w służbie i życiu prywatnym." – dowódca dywizjonu komandor porucznik Marek Obrębski

 2. Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeznaczonym do stawiania zagród minowych oraz transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Okręty dywizjonu posiadają możliwości załadunku oraz wyładunku techniki wojskowej zarówno w porcie, jak i na nieuzbrojonym brzegu.

 Początki dywizjonu sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 060/org. z 7 lipca 1951 r. powołano Flotyllę Środków Desantowych. Po zmianach organizacyjno-etatowych w Siłach Zbrojnych w 1965 roku zorganizowana zostaje wywodzącą się z Flotylli Środków Desantowych. Jednostka sukcesywnie wyposażana była w nowe kutry oraz okręty desantowe polskiej produkcji. W szczytowym okresie brygada liczyła: okręt dowodzenia, 22 okręty desantowe średnie oraz 18 kutrów desantowych. W 1977 roku w skład BOD wszedł 1 Dywizjon Saperów Morskich- jednostka brzegowa, której zadania polegały na wykonywaniu przejść w inżynieryjno-minowych zaporach przeciwnika w rejonie przybrzeżnym i na plażach.

 W 1987 roku dywizjon przedyslokowano do Dziwnowa, a następnie w 1993 roku przeformowano w 4 Batalion Minowania MW. Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Gen. WP Nr 073/org. z 12 lipca 1990 r. jednostkę przeformowano na 2. Brygadę Okrętów Transportowo-Minowych. Dwa lata później, 14 lipca 1992 r., rozkazem Dowódcy MW Nr 069 Brygadę przeformowano w 2. Dywizjon Okrętów Transportowo- Minowych.  Zgodnie z Decyzją MON nr 94 z 10 lipca 2020 r. doroczne Święto 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych zostało ustanowione na dzień 14 lipca.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.