• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

2021 - Rok Tadeusza Wendy

ac

05.05.2021 21:18 Źródło: KIGM

Partnerzy portalu

2021 - Rok Tadeusza Wendy - GospodarkaMorska.pl

W 2021 roku obchodzimy 95. rocznicę nadania praw miejskich Gdyni oraz 100. rocznicę rozpoczęcia budowy portu w Gdyni, w związku z tym Rada Miasta Gdyni 31 marca na XXVIII sesja Rady, ustanowiła rok 2021 Rokiem Tadeusza Wendy.

Głównym wydarzeniem Roku Tadeusza Wendy będzie planowane na 29 maja tego roku odsłonięcie pomnika budowniczego gdyńskiego portu.

Na początku kwietnia br utworzono Komitet Honorowy, którego rolą jest włączenie się w działania związane z odsłonięciem pomnika. Branża morska jest w Komitecie silnie reprezentowana. W jego gremium znalazły się osoby stojące na czele firm zrzeszonych w KIGM: p. Adam Meller, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, p. Aleksandra Mietlicka, Dalmor, p. Adam Weintrit – Uniwersytet Morski w Gdyni. p. Jan Jarmakowski, GCT - Hutchison Ports Gdynia, p. Wojciech Szymulewicz, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Do prac Komitetu został zaproszony także sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej p. Rafał Machowiak.

Pierwsze spotkanie członków Komitetu Honorowego odbyło się 27 kwietnia. Władze miasta reprezentowała p. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta, oraz p. prezydent Wojciech Szczurek. W spotkaniu, które odbyło się w formie on-line, wzięła udział p. Hanna Wenda-Uszyńska, wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy i p. Maciej Jagodziński - Jagenmeer, który zaprojektował pomnik, a także zasiadający w Komitecie przedstawiciele instytucji, organizacji oraz firm działających w Gdyni.

Zebrani entuzjastycznie odnieśli się do przedsięwzięcia oraz zobowiązali się wesprzeć wszelkie działania imające na celu promocję wydarzenia oraz zaangażować się, w miarę swych możliwości w uświetnienie dnia odsłonięcia pomnika – na morzu i na lądzie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 29 maja na Molo Rybackie w Gdyni, pirs nr 1, przy ul. Arkadiusza Rybickiego.


Dziękujemy za wysłane grafiki.