• <
BOTA_FILM_2021

Zlecono ekspertyzę użeglownienia odcinka Dolnej Wisły

ac

09.03.2021 10:49 Źródło: RZGW w Gdańsku
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Zlecono ekspertyzę użeglownienia odcinka Dolnej Wisły
Zlecono ekspertyzę użeglownienia odcinka Dolnej Wisły - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

W dniu 8 marca 2021 w RZGW w Gdańsku podpisana została umowa na wykonanie „Ekspertyzy użeglownienia odcinka Dolnej Wisły, na odcinku od m. Siarzewo do ujścia do Zatoki Gdańskiej”. Ekspertyza zostanie wykonana w ramach projektu „Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle od Gniewu do ujścia do Zatoki Gdańskiej: realizowanego przez Zarząd Zlewni w Gdańsku, którego całkowita wartość wyniesie 92 500 000 PLN.

Wykonanie ekspertyzy, zostało zaplanowane w związku z realizacją wymogów Porozumienia AGN zawartego przez Polskę, w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (tzw. Porozumienie AGN). Jest to podstawowy dokument sporządzony przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ  wskazujący na kierunki rozwoju dla sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie, którego celem jest: wprowadzenie ram prawnych, które ustalą skoordynowany plan rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, oparty o uzgodnione parametry infrastrukturalne i eksploatacyjne.

Do zakresu zadania, którego wartość wynosi 239 850,00 PLN  należy:

  • Weryfikacja ostróg przewidzianych do wydłużenia oraz ich rozstawy z lokalizacją dla uzyskania eksploatacyjnej głębokości 2,8 m dla żeglugi.
  • Weryfikacja wytypowanych ostróg do remontu celem uzyskania IV klasy szlaku żeglownego na odcinku od Siarzewa do ujścia do Zatoki Gdańskiej.
  • Analiza wpływu wydłużonych ostróg na budowle sąsiadujące (ostrogi i opaski brzegowe) oraz kolmatację pól między nimi.  
  • Analiza wpływu oddziaływania wydłużonych ostróg na zjawiska lodowe zwłaszcza pochód lodu.  
  • Analiza oddziaływania wydłużonych ostróg na przejście fali wezbraniowej.
  • Wskazanie zakresu niezbędnych potrzeb remontu pozostałych ostróg na odcinku od Siarzewa do ujścia do Zatoki Gdańskiej.
  • Wskazanie optymalnych parametrów technicznych wydłużonych i remontowanych ostróg dla uzyskania zakładanych parametrów klasy drogi wodnej.
  • Ocena możliwości uzyskania IV klasy szlaku żeglugowego od Siarzewa do ujścia do Zatoki Gdańskiej a w przypadku braku wskazanie możliwości uzyskania innej klasy.
  • Wskazanie możliwej do uzyskania głębokości eksploatacyjnej przy zakładanych modyfikacjach zabudowy koryta. 10. Opracowanie modelu numerycznego koryta rzeki Wisły z wykorzystaniem do wykonania przedmiotowych analiz i symulacji na odcinkach I - od Gniewu do Zatoki Gdańskiej, II- Gniewu do Siarzewa .

Wykonawcą ekspertyzy jest DHI Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, która zobowiązała się opracować ekspertyzę do końca października 2021.


Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.