• <
escort_980x120_gif_2020

W Montrealu rozpoczyna COP 15 - dwutygodniowy szczyt ONZ ws. bioróżnorodności

gm

07.12.2022 10:33 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo W Montrealu rozpoczyna COP 15 - dwutygodniowy szczyt ONZ ws. bioróżnorodności

Partnerzy portalu

W Montrealu rozpoczyna COP 15 - dwutygodniowy szczyt ONZ ws. bioróżnorodności - GospodarkaMorska.pl

Stolica kanadyjskiej prowincji Quebec jest miejscem rozpoczęto dziś szczytu ONZ poświęcony bioróżnorodności - COP 15. Podczas obrad, które potrwają do 19 grudnia, 192 państwa mają uzgodnić porozumienie w sprawie ochrony różnorodności biologicznej.

Głównym celem spotkania w Montrealu jest przyjęcie nowych celów i zasad współpracy przy ochronie różnorodności biologicznej. Pierwszą wersję ram porozumienia przygotowano w lipcu ubr., na podstawie wniosków z doświadczeń z lat 2011-2020. Wskazano wówczas na konieczność zmian na poziomie krajów i globalnym, dotyczących modeli gospodarki i modeli społeczeństwa, by ustabilizować sytuację do 2030 roku i by ekosystemy mogły zacząć się odbudowywać do 2050 roku

Cele wyznaczone na 2020 roku, przyjęte w japońskim Aichi w 2011 roku (tzw. cele Aichi), nie zostały dotrzymane przez państwa będące stronami Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Kluczowym celem było wówczas objęcie ochroną co najmniej 17% lądu i obszarów słodkowodnych oraz 10% terenów przybrzeżnych i obszarów morskich. Obecny cel to objęcie ochroną 30%. obszarów lądowych, słodkowodnych i morskich do 2030 roku. Inne cele przygotowywanego porozumienia to zatrzymanie strat w naturze, przeciwdziałanie spowodowanemu przez człowieka wymieraniu gatunków, ograniczenie zanieczyszczeń, odpowiedzialne zarządzanie w rolnictwie i leśnictwie oraz sprawiedliwy podział korzyści z różnorodności genetycznej w naturze.

Według danych publicznego nadawcy kanadyjskiego CBC na COP15 zarejestrowało się ponad 15,7 tys. osób. Montrealski szczyt jest drugą częścią piętnastej Konferencji Stron (COP 15), czyli stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Pierwsza, głównie wirtualna część obrad, odbyła się w 2021 roku w Kunming w Chinach. Chiny są również krajem przewodniczącym obradom w Montrealu.

Sekretariat podpisanej w 1992 roku w Rio de Janeiro Konwencji o Różnorodności Biologicznej znajduje się w Montrealu. Główne cele to: zachowanie bioróżnorodności, odpowiedzialne korzystanie z bioróżnorodności i jej elementów oraz uczciwy i równy podział korzyści z genetycznego bogactwa natury. W Konwencji uznano, że różnorodność biologiczna to więcej niż rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy w swoich ekosystemach; w opis bioróżnorodności włączono człowieka i jego potrzeby – od żywności, przez leki, po czyste i bezpieczne środowisko do życia.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.