• <
BOTA_2023

Strategia rozwoju Strefy Przybrzeżnej dla gmin leżących nad Morzem Bałtyckim

rk

02.03.2023 10:35 Źródło: Urząd Miasta Ustka
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Strategia rozwoju Strefy Przybrzeżnej dla gmin leżących nad Morzem Bałtyckim

Partnerzy portalu

Strategia rozwoju Strefy Przybrzeżnej dla gmin leżących nad Morzem Bałtyckim - GospodarkaMorska.pl
Urząd Miasta Ustka

W Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie samorządy lokalne Strefy Przybrzeżnej przyjęły 1 marca br. wstępną wersję strategii rozwoju obszaru leżącego nad Morzem Bałtyckim.

Czym jest Strefa Przybrzeżna?


Inicjatywa jest partnerstwem sześciu gmin oraz Słowińskiego Parku Narodowego, które zawiązano celem wspólnej realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój tego obszaru w najbliższych latach. W skład Partnerstwa wchodzą: miasta Łeba i Ustka oraz gminy wiejskie Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, a także Słowiński Parku Narodowy jako partner wspierający. Przed tym atrakcyjnym turystycznie obszarem rysują się poważne wyzwania. Są one związane zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jak starzenie się społeczeństwa, problemy transportowe czy kwestie braku całorocznych miejsc pracy, jak i zewnętrznymi. Należy do nich na przykład budowa morskich farm wiatrowych, transformacja energetyczna czy też odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19.

Po co nam ta strategia?


Nowa perspektywa unijna stanowi szansę dla obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, posiadających specyficzne ograniczenia i uwarunkowania lub też peryferyjne położenie. Należy do nich między innymi Strefa Przybrzeżna.

Projekt Strategii wskazuje możliwe kierunki wspólnych działań. Dotyczą one przede wszystkim:

1. Transformacji energetycznej, w tym wsparcia budowy lokalnych wspólnot energetycznych, zwiększania niezależności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii,
2. Rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi,  w tym przed suszą i powodzią,
3. Rozwoju oferty turystycznej, ochrony przyrody i tradycji obszaru,
4. Działań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (zero odpadów),
5. Rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej i usług społecznych.

W ramach każdego z ww. obszarów planowana jest realizacja od kilku do kilkunastu wspólnych projektów – głównie inwestycyjnych. Strategia pozwoli łatwiej pozyskiwać środki na te działania.
Dzięki Strategii gminy Strefy Przybrzeżnej podpiszą do czerwca br. tzw. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne z Samorządem Województwa Pomorskiego, które umożliwi dofinansowanie wybranych strategicznych inwestycji na tym obszarze ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Co dalej?


Projekt Strategii powstawał od kwietnia 2022 roku w ramach projektu CWD Plus, który obejmuje blisko 80 obszarów problemowych w całej Polsce. Był on tworzony przy aktywnym wsparciu lokalnej społeczności. Przeprowadzono w tym czasie m.in. badania mieszkańców, młodzieży oraz liderów, a także serię spotkań z mieszkańcami, z których wnioski uwzględniono w projekcie Strategii.
Konsultacje projektu Strategii rozpoczną się w marcu, odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami (szczegóły wkrótce). Na stronach internetowych gmin Partnerstwa dostępny będzie konsultowany dokument oraz inne niezbędne informacje. Zaplanowano też spotkania konsultacyjne, których terminy także będą podane na stronach internetowych gmin.

Gospodarka Morska
Urząd Miasta Ustka
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.