• <

PERN szuka „Inżyniera budowy” drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego

Strona główna PERN szuka „Inżyniera budowy” drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego
PERN szuka „Inżyniera budowy” drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego - GospodarkaMorska.pl

ew

06.02.2020 Źródło: PAP

PERN ogłosił postępowanie na wybór firmy, która będzie pełnić funkcję „Inżyniera budowy” przy budowie drugiej nitki rewersyjnego rurociągu Odcinka Pomorskiego na trasie Płock-Gdańsk. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 4 marca - podała spółka.

Informując w czwartek o przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wybór podmiotu będącego „Inżynierem budowy” dla drugiej nitki Odcinka Pomorskiego ropociągu, którym zarządza PERN, spółka podkreśliła, że "celem projektu, jest stworzenie infrastruktury rurociągowej, która zapewni bezpieczeństwo tłoczeń i stanowić będzie dodatkowe zabezpieczenie dla transportu ropy naftowej na odcinku północnym, niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej".

Odcinek Pomorski ropociągu PERN o długości ok. 240 km umożliwia transport ropy naftowej na trasie z bazy magazynowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem do bazy magazynowej w Gdańsku - oba obiekty należą do spółki - oraz rewersyjnie, czyli w kierunku przeciwnym.

Jak przypomniało w czwartek biuro prasowe PERN, planowana trasa drugiej nitki tej magistrali naftowej, na odcinku Płock-Gdańsk, biegnie wzdłuż istniejącej pierwszej nitki przez dziewięć powiatów w trzech województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Spółka wspomniała przy tym, że budowa rurociągu realizowana jest w oparciu o ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie w kwietniu 2019 r.

"Usługa +Inżyniera budowy+ jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych" - zaznaczyła jednocześnie spółka.

W grudniu 2019 r. PERN informował, że rozstrzygnął przetarg i uzyskał wymagane zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy z ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego na trasie Płock-Gdańsk. "Wstępnie zakłada się zakończenie etapu prac przygotowawczych pod koniec 2021 r. oraz rozpoczęcie fazy realizacji inwestycji" - zapowiedziała wówczas spółka.

Jak podkreślił wtedy PERN, spółka ILF, która wykona dokumentację projektowo–kosztorysową dla budowy rewersyjnego ropociągu na odcinku Płock-Gdańsk, "jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo–doradczych, która świadczy kompleksowe usługi m.in. w obszarze ropy i gazu oraz posiada bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę techniczną i menedżerską niezbędną do świadczenia usług projektowania, doradztwa oraz zarządzania i nadzoru na realizacją inwestycji liniowej".

Wcześniej PERN szacował koszt budowy II nitki Odcinka Pomorskiego na ok. 1 mld zł. Spółka argumentowała jednocześnie, że zwiększenie przepustowości tej rewersyjnej magistrali naftowej na trasie Płock-Gdańsk ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jeszcze w 2018 r., informując o planowanej inwestycji, wiceprezes PERN Rafał Miland mówił m.in. PAP, iż budowa drugiej nitki rewersyjnego Odcinka Pomorskiego "usprawni transport" surowca w obu kierunkach, czyli z Gdańska do Płocka i odwrotnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami klientów spółki, "którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują źródła zaopatrywania się w ropę, w tym drogą morską”.

Jednocześnie Miland zwracał wówczas uwagę, że rozbudowa Odcinka Pomorskiego znajduje się na liście "Projektów wspólnego zainteresowania" (Projects of Energy Community Interest - PECI), czyli strategicznych przedsięwzięć dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.

Według PERN obecna przepustowość Odcinka Pomorskiego na trasie Gdańsk-Płock to ok. 30 mln ton ropy rocznie, z kolei w przeciwnym kierunku magistrala osiąga wydajność ok. 27 mln ton na rok. Spółka szacowała wcześniej, że parametry techniczne drugiej nitki tego rurociągu pozwolą m.in. na przesył na trasie Płock-Gdańsk blisko 25 mln ton surowca rocznie.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.
Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 56,24 $ baryłka  0,50% 10:56
 Cyna 21806,00 $ tona 1,45% 18 sty
 Cynk 2664,00 $ tona -1,26% 18 sty
 Aluminium 1979,00 $ tona -1,05% 18 sty
 Pallad 2374,75 $ uncja  0,65% 10:57
 Platyna 1100,75 $ uncja  0,80% 10:56
 Srebro 25,51 $ uncja  0,91% 10:56
 Złoto 1854,40 $ uncja  0,82% 10:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.