• <
Nauta_top_1100x200

NZW OLPP zdecydowało o połączeniu z PERN

jk

11.09.2017 13:56 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki NZW OLPP zdecydowało o połączeniu z PERN
NZW OLPP zdecydowało o połączeniu z PERN - GospodarkaMorska.pl

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) wyraziło zgodę na połączenie z PERN. To ostatnia, wymagana procedurą zgoda na integrację obu podmiotów, która ma zostać sfinalizowana z początkiem 2018 r.

Jak podał PERN, obradujące w poniedziałek NZW OLPP podjęło uchwałę w sprawie połączenia tej spółki - podmiot przejmowany ze spółką PERN - podmiot przejmujący „z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek”.

PERN, informując PAP o poniedziałkowej decyzji NZW OLPP, zaznaczył, iż jest to „ostatnia korporacyjna zgoda na połączenie” obu podmiotów. Po integracji powstanie jedna spółka zarządzająca zarówno transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych.

Wcześniej, pod koniec sierpnia, decyzję o połączeniu z OLPP podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PERN. Wiceprezes PERN Rafał Miland mówił wtedy PAP, iż spółka ta łączy się z OLPP i konsoliduje aktywa, ponieważ musi sprostać coraz większym wyzwaniom rynkowym i potrzebom klientów, a w efekcie także konieczności nowych inwestycji, zarówno w tłoczenie, jak i magazynowanie ropy oraz paliw.

„PERN po połączeniu z OLPP będzie większą spółką, która będzie miała większe zdolności finansowe, także kredytowe, aby prowadzić konieczne, duże programy inwestycyjne, odpowiadając w ten sposób na wyzwania rynkowe” – podkreślił wówczas Miland. Zaznaczył przy tym, że po uzyskaniu korporacyjnych zgód – NWZ PERN i NZW OLPP - kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wpisanie już połączonej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. „Zakładamy, że procedura formalna połączenia z OLPP zakończy się do 2 stycznia 2018 r.” – zapowiedział jednocześnie wiceprezes PERN.

PERN ogłosił rozpoczęcie procesu integracji z OLPP w lutym tego roku. Celem, jak podkreśla spółka, „jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

W związku z procedurą połączenia z PERN od lipca w OLPP trwa spór zbiorowy, który wszczęła tamtejsza „Solidarność”. Związek ten domaga się m.in. uzgodnienia szczegółowego „porozumienia transferowego”, obejmującego warunki przejścia pracowników OLPP do PERN oraz gwarancje zatrudnienia i płac. Jak informowała ostatnio przewodnicząca „Solidarności” w OLPP Justyna Haładaj, z uwagi na brak porozumienia w trakcie wcześniejszych negocjacji, kolejnym etapem sporu zbiorowego będą mediacje.

PERN zapewnia, iż w wyniku połączenia z OLPP nie będzie zwolnień pracowników oraz niekorzystnych zmian ich wynagrodzeń.

Wiceprezes PERN deklarował pod koniec sierpnia, że po połączeniu obu podmiotów planowane jest docelowe wyrównanie wynagrodzeń pracowników obecnego OLPP do poziomu zarobków w PERN, odpowiednio w ramach poszczególnych stanowisk, co w praktyce oznacza także podwyżki pensji. „W żadnym wypadku nie mamy intencji zwalniania ludzi. A jeżeli byłyby konieczne szkolenia, związane z nabywanymi nowymi kompetencjami, pracodawca takie szkolenia zapewni i pokryje ich koszt” – mówił wtedy Miland.

Jednocześnie Miland oświadczył wówczas, że spór zbiorowy wszczęty w OLPP przez tamtejszą „Solidarność” w związku z połączeniem z PERN nie wstrzyma tego procesu.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc.Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 metrów sześc., przeznaczony są na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. PERN ma w planach jego rozbudowę.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19. baz magazynowych i ok. 60 proc. udziału w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych.

Ogłaszając w 2016 r. nową strategię do 2020 r. prezes PERN Igor Wasilewski podkreślał, iż spółka ta chce stać się liderem logistyki ropy i paliw w Europie Centralnej, gwarantującym jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.