• <
siemens_gamesa_2022

Sejm. Komisja odrzuciła projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP

AK

11.01.2022 17:27
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sejm. Komisja odrzuciła projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP

Partnerzy portalu

Sejm. Komisja odrzuciła projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP - GospodarkaMorska.pl

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej odrzuciła we wtorek w pierwszym czytaniu senacki projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Projekt zakładał większy wpływ gmin nadmorskich w gospodarowaniu nadbrzeżnym pasem technicznym – przede wszystkim plażami.

"Projekt zmierza do tego, żeby uprościć zasady gospodarowania i korzystania de facto z plaż nadmorskich gminom położonym wzdłuż polskiego wybrzeża – to jest ponad 500 km" – mówił we wtorek podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej senator Stanisław Gawłowski (niezrzeszony).

Wyjaśniał, że wprawdzie administracja morska zajmuje się zarządzaniem pasem technicznym polskiego wybrzeża "i ma szereg odpowiedzialności" za utrzymanie go w należytym stanie technicznym, zabezpieczenie przed erozją oraz m.in. "powinna dbać o utrzymanie porządku i czystości na plażach", ale – jak mówił senator – tych ostatnich funkcji nie wypełnia.

Jak wskazywał, gminy nadmorskie "same próbują utrzymywać plaże w należytym stanie": sprzątać je i utrzymywać ratowników wodnych, przygotowywać wejścia na plaże przed sezonem letnim "mimo że z punktu widzenia formalnego tego typu czynności nie do końca wolno im realizować", ponieważ nie mogą ponosić nakładów na nie swoim majątku.

"Ustawa ma na celu zezwolenie na zasadach złożenia wniosku przez gminy bezpośrednio do urzędu morskiego o przekazanie na użytkowanie na okres 10 lat na cele turystyczne, sportowe, rekreacyjne i kulturowe fragmentu pasa technicznego" – powiedział Gawłowski.

Wskazał, że obecnie proces uzyskiwania tego typu zgody jest "dość skomplikowany": wymaga nie tylko zgody urzędu morskiego, ale też wojewody i starosty. "Zazwyczaj kończy się tak, że jak gdzieś jest zwykła ludzka niechęć, to ten proces jest przedłużany" – zaznaczył senator.

Negatywną opinię rządu na temat projektu przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Idea projektu narusza podstawowe przeznaczenie pasa technicznego, który jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegów w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, próbując przede wszystkim zaakcentować cel gospodarczy i jego wykorzystanie" – mówił wiceminister infrastruktury.

Jak wskazał, autorzy projektu "zakładają umożliwienie gminom nadmorskim znacznie bardziej swobodnego wykorzystania pasa technicznego przy jednoczesnym pozbawieniu administracji rządowej Skarbu Państwa odpowiedzialności, w tym finansowej, za negatywne skutki tego wykorzystania dla brzegu morskiego".

Dodał, że projektowane zmiany "są niezgodne z zaleceniem Komisji Helsińskiej – Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku" dotyczącym ochrony pasa brzegowego.

"Projektowane zmiany nie uwzględniają potrzeb obronnych i bezpieczeństwa państwa" – zaznaczył Gróbarczyk.

Wskazał, że administracja rządowa deklaruje "gotowość do ewentualnego uproszczenia procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji dotyczących wykorzystania pasa technicznego", ale projekt noweli "nie pozwala na osiągnięcie tego celu".

Wniosek o odrzucenie projektu noweli złożył poseł Czesław Hoc (PiS), wskazując, że jego niepokój wywołał m.in. zapis o możliwości poddzierżawienia terenu bez zgody urzędu morskiego i brak zapisu o "funduszu rewitalizacyjnym" jakiegokolwiek rodzaju w przypadku ewentualnych zniszczeń.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 posłów, 5 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.