• <

Kto jest kim w polskim offshore? Equinor: "Jesteśmy zainteresowani dalszą obecnością w Polsce"

28.12.2021 23:40 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Kto jest kim w polskim offshore? Equinor: "Jesteśmy zainteresowani dalszą obecnością w Polsce"

Partnerzy portalu

Kto jest kim w polskim offshore? Equinor: "Jesteśmy zainteresowani dalszą obecnością w Polsce" - GospodarkaMorska.pl
Fot. Equinor

Equinor, norweski gigant energetyczny, ma ambicję odegrania kluczowej roli w procesie transformacji energetycznej. Globalna firma energetyczna, kojarzona z sektorem oil&gas, realizuje znaczne projekty OZE na Morzu Północnym, wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. Norwedzy będą budować morskie wiatraki także w Polsce. W kolejnym tekście z cyklu „Kto jest kim w Polskim offshore?”, pytamy Equinor o postępy w realizacji projektów morskich farm wiatrowych na polskim Bałtyku. Potentat energetyczny przekonuje, że jest zainteresowany dalszą obecnością w Polsce, w tym udziałem w kolejnej fazie rozwoju offshore wind w Polsce. Equinor prowadzi prace planistyczne związane z przyszłym kształtem bazy w Łebie. 

Nasza redakcja jest przekonana, że obserwatorom sektora morskiego nie musimy właściwie przedstawiać spółki Equinor. Norweski koncern posiada olbrzymie doświadczenie w realizacji projektów morskich w sektorze energetyki, będąc obecnym w ponad 30 krajach na świecie. Sam Equinor opisuje siebie jako firmę posiadającą bogatą tradycję związaną z sektorem energetyki.

Przypomnijmy, że Equinor to dawny Statoil, czyli firma kojarzona z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. W maju 2018 roku zmieniła nazwę na Equinor, co ma związek z planami przejścia przez koncern transformacji w stronę produkcji energii elektrycznej z ropy naftowej, gazu, ale także elektrowni wiatrowych i słonecznych. Obecnie spółka jest największym operatorem instalacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii oraz jednym z czołowych dostawców gazu do Europy. W ostatnich latach firma rozbudowała znacznie swoje portfolio inwestycyjne o energetykę wiatrową na tyle, że należy obecnie do największych na świecie operatorów morskich farm wiatrowych. 

Norweska spółka bardzo dobrze zna polski sektor energetyczny, gdyż jest obecna w naszym kraju od 1991 roku. W 2012 roku zdecydowała się sprzedać sieć stacji paliw koncernowi Circle K, by 6 lat później – w 2018 rok – w pełni zaangażować się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Obecnie Equinor wraz z polską spółką prywatną Polenergią pracuje nad projektami morskich farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 3 GW – pytamy o postępy w realizacji projektów. 

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor prowadzi postępowania

Biuro prasowe Equinor przypomina, że najbardziej  zaawansowane projekty rozwijane wspólnie z Polenergią - MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o łącznej mocy do 1440 MW – uzyskały w maju 2021 roku decyzje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu wsparcia w postaci kontraktów różnicowych. 

– Zgodnie z harmonogramem projektów, prowadzone są obecnie postępowania na kluczowe elementy inwestycji, takie jak dostawca turbin wiatrowych, infrastruktura systemu elektrycznego i podstacji lądowej czy postępowanie przygotowawcze w zakresie dostawy i instalacji morskich kabli eksportowych (w tym przypadku zgłoszenia do dialogu były otwarte do 15.12 br.) – informuje Equinor.

Koncern jako pierwszy z inwestorów wskazał też lokalizację portu serwisowego dla własnych projektów – zakupiona na ten cel działka w porcie w Łebie została już odpowiednio uporządkowana i zabezpieczona, prowadzone są również prace planistyczne związane z przyszłym kształtem bazy, która posłużyć może do obsługi projektów tak pierwszej, jak i drugiej fazy. Equinor informuje, że powstanie w jej ramach kilkadziesiąt wysoko wyspecjalizowanych stałych miejsc pracy na kilka kolejnych dekad.   

Spółki realizujące farmy morskie MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały również we wrześniu 2021 roku umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego Projmors. Tym samym gdańska spółka została doradcą wspierającym uzyskanie pozwolenia na budowę dla obu projektów. 

Biuro prasowe Equinor informuje także, że wraz z Polenergią Norwedzy przygotowują się również do indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej przed Komisją Europejską, pozostając w bieżącym dialogu z URE w zakresie przygotowania aplikacji. 

Źródło: Equinor Polska

MFW Bałtyk I – trwają badania środowiskowe, kampania zakończy się w maju 2022 roku

Equinor rozwija także projekt MFW Bałtyk I o mocy do 1560 MW. Koncern informuje, że kolejne etapy przedsięwzięcia jak i realizacja programu badań środowiskowych przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kompleksowy, przedinwestycyjny program badań środowiskowych realizowany jest przez polską firmę MEWO S.A. 

– Zespół projektowy zakończył już badania fizyczne dna, osadów dennych, organizmów bentosowych i dziedzictwa archeologicznego. Prace kontynuowane są w zakresie badań hydrologicznych i meteorologicznych, występowania ptaków i nietoperzy oraz migracji ptaków, badania podwodnego hałasu tła i aktywności ssaków morskich, oddziaływania na ryby i inne wynikające z krajowego prawa i dobrych praktyk branżowych. Zakończenie kampanii badawczej, której celem jest zebranie danych o wszystkich elementach morskiego ekosystemu, planowane jest na maj 2022 roku – wskazuje Equinor. 

Biuro prasowe dodaje, że projekt dysponuje już umową o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego, zawartą z PSE na początku 2021 roku.  

Najbliższe plany: "Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla Equinor, kluczowa druga faza"

Norwedzy obecnie budują kompetencje oraz nawiązują współpracę z firmami z łańcucha dostaw, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane także w rozwoju kolejnych projektów na polskich wodach Bałtyku. 

– Equinor jest zainteresowany dalszą obecnością w Polsce ze swoją szeroką ofertą energetyczną, w tym udziałem w rozwoju inwestycji offshore’owych również w kolejnej fazie. Płynne przejście z fazy pierwszej do drugiej w rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej jest w ocenie Equinor kluczowe dla skutecznej realizacji celów transformacji energetycznej, jak i skuteczności budowania kompetencji polskich firm, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłości również na innych rynkach – podaje biuro prasowe. 

Podkreśla, że Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla Equinor w zakresie rozwoju OZE, również lądowych. Warto dodać, że w 2021 roku Equinor kupił polską spółkę Wento z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1,6 GW, by rozwijać lądowe instalacje na polskim rynku. Koncern nie wyklucza także potencjalnych projektów wiatrowych typu onshore.  

Equinor zainwestuje 20 mld euro w OZE, Polska zajmuje kluczowe miejsce w strategii

Koncern podkreśla w komentarzu dla GospodarkaMorska.pl, że wykorzystuje swoje ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji kompleksowych inwestycji offshore rozwijając również nowe obszary – jak wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (CCS) czy technologie wodorowe, które wspólnie z morską energetyką wiatrową odegrają szczególną rolę w procesie transformacji energetycznej.

– Equinor w ciągu 5 lat - między 2021 a 2026 rokiem - zamierza zainwestować ponad 20 miliardów euro w odnawialne źródła energii, z czego dwie trzecie przypada na morską energetykę wiatrową. Polska i region Morza Bałtyckiego, obok Wielkiej Brytanii oraz USA, zajmuje strategiczne miejsce w realizacji tej strategii – informuje spółka. 

Local content. Equinor zidentyfikował polskich dostawców, trwają prace nad modelem raportowania

Rozwój morskich farm wiatrowych to szansa dla polskich firm, a inwestorzy na polskim Bałtyku przekonują, że będą starali się angażować polskie firmy oraz polskie rozwiązania. 

– Equinor w ramach współrozwijanych projektów był wraz z Polenergią pionierem w zakresie aktywowania lokalnych dostawców i na bardzo wczesnym etapie rozpoczął bezpośredni dialog 

z polskimi firmami zainteresowanymi udziałem w łańcuchu dostaw dla offshore. Realizowane od 2019 roku inicjatywy jak dni dostawcy czy elektroniczne warsztaty dla przedsiębiorstw, cieszyły się dużym zainteresowaniem – wskazuje spółka. 

Equinor ma już zidentyfikowanych dostawców polskich z kompetencjami odpowiednimi dla poszczególnych komponentów – tu wskazuje np. przewody eksportowe na lądzie, instalacje kabli lądowych, badania geologiczne związane z wyprowadzeniem kabli na ląd, prace budowlane w części onshore. Polskie podmiot będą sukcesywnie zapraszane do przetargów. 

Dotychczasowa współpraca w zakresie badań środowiskowych czy wspomniana wcześniej umowa zawarta z doradcą w zakresie budownictwa morskiego to również partnerstwa z firmami polskimi – dodaje biuro prasowe. 

Jednocześnie Equinor w swojej współpracy z dostawcami Tier1 podkreśla szczególną rolę zaangażowania w budowę lokalnego łańcucha dostaw i oczekuje przedstawienia sposobów oraz działań podejmowanych na rzecz maksymalizacji local content. - Pracujemy również nad przygotowaniem zunifikowanego modelu raportowania w tym obszarze – informuje naszą redakcję Equinor. 

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.