• <

Wyzwania stojące przed unijnym sektorem rolnictwa i rybołówstwa

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Wyzwania stojące przed unijnym sektorem rolnictwa i rybołówstwa
Wyzwania stojące przed unijnym sektorem rolnictwa i rybołówstwa - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

27.03.2020 Źródło: własne

25 marca 2020 r. Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wzięła udział w wideokonferencji unijnych ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa (AGRIFISH). Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia były wyzwania stojące przed unijnym sektorem rolnictwa i rybołówstwa w obliczu problemu związanego z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Minister podkreśliła istotny wpływ rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 na obecną sytuację, zarówno polskiego jak i europejskiego sektora rybołówstwa, które już od dłuższego czasu dotknięte jest problemem malejących zasobów morskich. Anna Moskwa zwróciła także uwagę na problem stabilności przepływu kapitału, na który składają się m.in.: sprawy pracowników, załamania na rynku świeżych ryb oraz problemy z dostawami surowca.

Przedstawicielka MGMiŻŚ doceniła wysiłek Komisji Europejskiej, która rozpoczęła proces legislacyjny mający na celu rozwiązanie problemu, jednakże podkreśliła konieczność przyjęcia dodatkowych, nadzwyczajnych i natychmiastowych środków w celu zminimalizowania strat w sektorze rybołówstwa. W tym celu Polska wystąpiła z postulatem wprowadzenia większej elastyczności we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) między innymi poprzez wprowadzenie możliwości szybkich przesunięć środków finansowych w ramach trwającej perspektywy finansowej a także możliwości uruchomienia już teraz środków z budżetu EFMR na lata 2021-2027. W zakresie dostępnych działań, Polska zgłosiła m.in. postulaty: umożliwienia wypłaty rekompensat rybakom, wprowadzenie rekompensat za straty ekonomiczne w sektorze akwakultury, czy zwiększenia intensywności pomocy w ramach EFMR.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 54,76 $ baryłka  -0,15% 19:51
 Cyna 21495,00 $ tona 0,92% 15 sty
 Cynk 2698,00 $ tona -0,66% 15 sty
 Aluminium 2000,00 $ tona -0,50% 15 sty
 Pallad 2377,00 $ uncja  -0,59% 18:59
 Platyna 1093,40 $ uncja  1,36% 19:30
 Srebro 25,01 $ uncja  0,77% 19:29
 Złoto 1836,80 $ uncja  0,49% 19:46

Dziękujemy za wysłane grafiki.