• <
escort_980x120_gif_2020

Rada Europejska zatwierdziła pomoc finansową dla rybaków

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Rada Europejska zatwierdziła pomoc finansową dla rybaków
Rada Europejska zatwierdziła pomoc finansową dla rybaków - GospodarkaMorska.pl

ew/European Commission

19.04.2020 Źródło: własne

Pandemia koronawirusa znacznie dotknęła sektory rybołówstwa i akwakultury. Komisja Europejska postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli tej branży i umożliwić państwom członkowskim udzielenie pomocy finansowej podmiotom gospodarczym dotkniętym kryzysem. W ostatni piątek, Rada Europejska zatwierdziła tę inicjatywę. Nowe ramy prawne pozwolą na pomoc w wysokości do 120 000 EUR na przedsiębiorstwo działające w tych sektorach.

Jak powiedział Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa: „Nasi rybacy hodowcy akwakultury są jednymi z pierwszych, którzy ponieśli gospodarcze konsekwencje koronawirusa, ponieważ popyt na owoce morza gwałtownie spadł. Ale pozwólcie, że powiem to głośno i wyraźnie: Unia Europejska stoi przy was w tym kryzysie. Razem możemy sprawić, że że UE utrzyma silny przemysł owoców morza i dobrze prosperujące społeczności przybrzeżne, teraz i w przyszłości. ”

Popyt na owoce morza dramatycznie spada, ponieważ detaliści, restauracje, stołówki i inni kupujący na dużą skalę ograniczają lub tymczasowo zamykają swoją działalność. Ponadto przemysł owoców morza zależy od logistyki, takiej jak miejsca lądowania, transportu i magazynowania, na które może również wpływać ewoluujący kryzys.

Dzięki nowym ramom prawnym zatwierdzonym w piątek przez Radę Europejską, firmy działające w tym sektorze będą mogły czasowo zawiesić działalność, za którą otrzymają wsparcie finansowe. Działalność może być zawieszona od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku. Virginijus Sinkevičius, unijny komisarz do spraw Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa powiedział, że: „w tych trudnych czasach nasi obywatele bardziej niż kiedykolwiek liczą na naszą pomoc. Zakłócenia na rynku spowodowane przez kryzys szczególnie dotknęły europejskie sektory rybołówstwa i akwakultury. Zagrożone są miejsca pracy i całe społeczności. Dlatego tak ważne było, abyśmy działali wspólnie, szybko i skutecznie oraz pomagali naszemu sektorowi rybołówstwa ”.

Dodatkowe zmiany do rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pozwolą na elastyczne przyznawanie środków w ramach programów operacyjnych każdego państwa członkowskiego oraz uproszczoną procedurę zmiany programów operacyjnych w związku z wprowadzeniem nowych środków. Operacje wspierane w ramach tymczasowych środków związanych z koronawirusem będą kwalifikować się z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r. Do 31 grudnia 2020 r. Dlatego państwa członkowskie mogą już rozpocząć wybieranie i wspieranie tych operacji.

Wpływ tych środków wykracza daleko poza sektory rybołówstwa i akwakultury. Korzyści odniosą także przedsiębiorstwa z szeroko pojętej niebieskiej gospodarki - od biotechnologii po turystykę, ponieważ w nadchodzących tygodniach i miesiącach w całej Unii odczuwalne będą pogarszające się warunki gospodarcze i ograniczenia w ruchu.

Pomoc będzie można przyznać do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwom, które znajdą się w trudnej sytuacji w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa.

Zaproponowane środki pomocy są w pełni zgodne ze wspólną polityką rybołówstwa UE, która promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów oceanicznych. Pomoc nie będzie miała zastosowania do działań wyraźnie wykluczonych z pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.