• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Znakowanie ryb i produktów rybnych - o tym powinien wiedzieć każdy konsument

01.10.2015 08:45 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Znakowanie ryb i produktów rybnych - o tym powinien wiedzieć każdy konsument

Partnerzy portalu

Znakowanie ryb i produktów rybnych - o tym powinien wiedzieć każdy konsument - GospodarkaMorska.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że produkty rybołówstwa i akwakultury oferowane do sprzedaży konsumentowi w handlu detalicznym, lokalach gastronomicznych i stołówkach, muszą być odpowiednio oznakowane.

Podmioty działające w łańcuchu dystrybucyjnym „od łowiska do półmiska” zobowiązane są przestrzegać określonych wymagań. Ryby żywe, świeże, schłodzone, mrożone, wędzone, suszone i solone niezależnie od tego czy są wystawione do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych czy są oferowane luzem, powinny być opatrzone między innymi takimi informacjami jak: handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwa systematyczna (łacińska), metoda produkcji (gdzie złowiono lub wyhodowano), obszar połowu lub hodowli,
kategoria narzędzia połowowego (w przypadku surowca poławianego).

Informacje te nie są wymagane w oznakowaniu produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych (czyli np. marynat i konserw rybnych) jednakże, jeżeli etykieta takiego produktu sugeruje użycie konkretnego gatunku, poprawnym będzie zamieszczenie informacji o handlowym oznaczeniu gatunku i nazwie systematycznej.

Produkt powinien zawierać pełną nazwę handlową zamieszczoną w „Wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców”. Wykaz ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Rybactwo/ Rynek i Przetwórstwo Rybne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. 2011 Nr 34 poz. 168)  umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

W celu prawidłowego oznakowania ryb i produktów rybnych, istotne jest zapewnienie identyfikowalności surowca rybnego. Wymagania dot. identyfikowalności zostały określone w następujących aktach prawnych:

Aby ułatwić stosowanie przepisów w zakresie znakowania ryb, Komisja Europejska opracowała „Miniprzewodnik po nowych unijnych oznakowaniach konsumenckich dla produktów rybołówstwa i akwakultury” dostępny w polskiej wersji językowej.

Konsumenci stwierdzający nieprawidłowość w oznakowaniu ryb i produktów rybnych, mogą złożyć stosowną skargę do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.