• <
escort_980x120_gif_2020

Uchwała w sprawie przesunięcia środków PO Ryby 2007 - 2013

14.08.2015 13:00 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Uchwała w sprawie przesunięcia środków PO Ryby 2007 - 2013

Partnerzy portalu

Uchwała w sprawie przesunięcia środków PO Ryby 2007 - 2013 - GospodarkaMorska.pl

Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007 - 2013” podjął uchwałę dotyczącą przesunięcia 4 066 760 euro z osi priorytetowej 4 „ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  oraz 1 241 560 euro z osi priorytetowej 5 „Pomoc Techniczna”  do osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” w kwocie  4 826 320 euro oraz osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu interesowi” w kwocie 482 000 euro.

Z uwagi na kończący się termin wydatkowania środków finansowych w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 realokacja ta ma ogromne znaczenie, ponieważ daje szansę maksymalnego ich wydatkowania. Przesunięte pieniądze będą wspierać flotę przybrzeżną, która  prowadzi działalność o charakterze typowo rodzinnym i w Polsce obejmuje prawie  70% całej naszej floty rybackiej. Środki te będą miały duże znaczenie dla odbudowy populacji węgorza i dorsza oraz innych gatunków ryb.

Część środków, przesunięta do osi priorytetowej 3, pozwoli na realizację wniosków, złożonych w ramach środka 3.1, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale ze względu na brak pieniędzy niemożliwe było przyznanie im finansowego wsparcia. Oficjalny wniosek w sprawie zmiany PO RYBY 2007 - 2013 będzie mógł zostać wysłany do Komisji Europejskiej dopiero po przyjęciu go, najpóźniej do końca września br., przez Radę Ministrów.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.