• <

Projekt „InnoAquaTech” nabiera tempa

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Projekt „InnoAquaTech” nabiera tempa
Projekt „InnoAquaTech” nabiera tempa - GospodarkaMorska.pl
30.12.2016 Źródło: własne

Chociaż oficjalną datą rozpoczęcia projektu był lipiec 2016, pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w październiku na Uniwersytecie w Rostocku na Wydziale Rolnictwa i Nauk o Środowisku. Projekt InnoAquaTech – „Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur” – realizowany jest w regionie Południowego Bałtyku przez przedstawicieli 20 instytucji B+R oraz partnerów stowarzyszonych z 5 krajów. Liderem projektu jest BioCon Valley GmbH.

Dwudniowe spotkanie partnerów podczas, którego prowadzono dyskusję w zakresie oddziaływania projektu na przedsiębiorstwa i odpowiednie łańcuchy wartości, zostało zorganizowane wspólnie przez lidera projektu, reprezentowanego m.in. przez Valentina Eckart, oraz firmę s.Pro, reprezentowaną przez Tommiego Vollmann i Clarę Coornaert. W spotkaniu uczestniczył również Antanas Sabanas, przedstawiciel wspólnego sekretariatu i ambasador Programu Południowego Bałtyku.

Projekt został zaprezentowany w formie plakatu i prezentacji na największych na świecie targach produkcji zwierzęcej EuroTier, które odbyły się w dniach 15-18 listopada 2016 roku w Niemczech. Odwiedziło je ponad 163 000 osób. Podczas targów zaprezentowano nie tylko tradycyjne lądowe hodowle zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej i drobiu), lecz również możliwości w zakresie sektora akwakultury. Wśród tegorocznych wystawców byli projektanci i producenci systemów akwakultury, specjaliści z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i badawczych, jak również przedstawiciele władz publicznych oraz organizacji pozarządowych. Tematyka nowoczesnej akwakultury była podnoszona podczas wielu dyskusji, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu w Rostocku.

Pozostała część roku została poświęcona finalizacji dokumentów projektowych, opracowaniu planu komunikacji i sporządzaniu planów dla obszarów pilotażowych, zbieraniu informacji i dokonaniu przeglądu działalności w zakresie akwakultury w regionie, które zostaną wykorzystane dla realizacji projektu.

W roku 2017 projekt InnoAquaTech będzie z pewnością bardziej widoczny i zwiększy swój zasięg oddziaływania m.in za pośrednictwem strony internetowej projektu. Będzie ona zintegrowana z dynamicznym portalem internetowym w sieci SUBMARINER, która to sieć jest projektem flagowym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zostanie również opracowane logo projektu.

27-29 marca 2017 roku w Gdyni odbędzie się drugie spotkanie partnerów projektu InnoAquaTech, którego organizatorami są polscy partnerzy projektu. Podczas spotkania będzie możliwość odbycia wizyty studyjnej do akwakultury – współorganizatorem ww. wizyty jest partner stowarzyszony projektu – Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych. Będzie to również profesjonalny warsztat szkoleniowy dla interesariuszy.

W dniach 30-31 marca 2017 w Sopocie odbędzie się Kongres Rybny, na który zaproszeni są uczestnicy spotkania partnerskiego. Podczas kongresu zorganizowana zostanie sesja poświęcona rozwojowi akwakultury, w szczególności RAS (Recirculating Aquaculture System – system akwakultury w układzie zamkniętym) i certyfikacji. Uczestnicy spotkania projektowego będą mieli możliwość nawiązania współpracy z polskimi przedsiębiorstwami w zakresie innowacyjnych metod produkcyjnych sektora akwakultury z naciskiem na RAS. Sesje plenarne będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33562,00 $ tona -2,61% 7 maj
 Cynk 2973,00 $ tona 1,82% 7 maj
 Aluminium 2518,00 $ tona 1,70% 7 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.