• <
CHIPOLBROK_TOP

KZGW zaktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo KZGW zaktualizuje mapy zagrożenia powodziowego
KZGW zaktualizuje mapy zagrożenia powodziowego - GospodarkaMorska.pl

pc/PAP

01.08.2017 Źródło: własne

Arcadis, globalna firma projektowo-konsultingowa, ogłosiła dzisiaj, że wraz z partnerami konsorcjum: Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym (lider konsorcjum) oraz firmą MGGP S.A. (partner), dokona przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na obszarze Polski. Umowa na realizację projektu z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 5 lipca. Projekt, którego łączna wartość wynosi 37 mln zł, jest współfinansowany ze środków europejskich pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja projektu wynika z wdrożenia przez Polskę polityki wodnej Unii Europejskiej. Unijna Dyrektywa Powodziowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), a realizacja poszczególnych części Dyrektywy odbywa się cyklicznie co 6 lat. Polska właśnie rozpoczęła drugi cykl planistyczny. W poprzednim cyklu planistycznym Arcadis uczestniczył w opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla Dolnej i Środkowej Wisły.

Przygotowanie map powodziowych polega na opracowaniu map zagrożenia powodziowego z zasięgiem powodzi dla trzech prawdopodobieństw wystąpienia powodzi (niskim - raz na 500 lat, średnim - raz na 100 lat oraz wysokim - raz na 10 lat). Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, które określą liczbę osób zagrożonych powodzią i wartość potencjalnych strat powodziowych, oraz przedstawią istotne obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie.

Jolanta Olbracht, kierownik projektu w Arcadis, skomentowała: „Arcadis jest odpowiedzialny za realizację projektu w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Jest to jeden z najbardziej narażonych na powódź obszarów Polski, w którym straty po powodziach z lat 1997, 2001 i 2010 oszacowano na ponad 14 mld zł. Długość rzek objętych projektem w Regionie Wodnym Górnej Wisły stanowi aż 30% długości wszystkich rzek, dla których powstaną zaktualizowane mapy”.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33055,00 $ tona 0,39% 16 cze
 Cynk 2972,00 $ tona -0,47% 16 cze
 Aluminium 2454,00 $ tona -0,16% 16 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.